Er zijn 30 resultaten


Titel Hoofdgemeente Woonkern Detail
Demarcatiepaal nr. 9 Nieuwpoort Nieuwpoort
Gedenkplaat voor de Cie Sapeurs-Pontonniers Nieuwpoort Nieuwpoort
Gedenkplaat voor de eenheid draadloze telegrafie Nieuwpoort Nieuwpoort
Gedenkplaat voor de militaire slachtoffers van Nieuwpoort Nieuwpoort Nieuwpoort
Gedenkplaat voor de observatiedienst van de artillerie Nieuwpoort Nieuwpoort
Gedenkzuil voor H. Geeraert en de militaire slachtoffers (W.O. I) en gedenkplaat voor de oud-strijders (W.O. I - W.O. II) van Nieuwpoort Nieuwpoort Nieuwpoort
Grafmonument voor de Franse Luitenant Thuret Nieuwpoort Nieuwpoort
Nieuwpoort Communal Cemetery Nieuwpoort Nieuwpoort
Sint-Laurenstoren of Duvetorre Nieuwpoort Nieuwpoort
Sluizencomplex 'De ganzenpoot' Nieuwpoort Nieuwpoort
Standbeeld voor de militaire en burgerlijke slachtoffers (W.O. I - W.O. II) van Nieuwpoort Nieuwpoort Nieuwpoort
Westfront Nieuwpoort Nieuwpoort
Belgische militaire begraafplaats Ramskapelle Nieuwpoort Ramskapelle
Demarcatiepaal nr. 3 Nieuwpoort Ramskapelle
Gedenkplaat voor het 14de linieregiment en de slag van Ramskapelle oktober 1914 Nieuwpoort Ramskapelle
Gedenkplaat voor het 14de linieregiment en de slag van Ramskapelle oktober 1914 Nieuwpoort Ramskapelle
Gedenksteen voor de deelname van het 14de linieregiment aan de herovering van Ramskapelle op 31/10/1914 Nieuwpoort Ramskapelle
Gedenksteen voor het 6de Belgische linieregiment en het 16de Franse bataljon jagers te voet Nieuwpoort Ramskapelle
Gedenkteken voor de 16de brigade Franse jagers en de slag van Ramskapelle oktober 1914 Nieuwpoort Ramskapelle
H. Hartbeeld en gedenkteken voor de militaire slachtoffers van Ramskapelle Nieuwpoort Ramskapelle
Naamsteen 'Observatiepost Steenbakkerij 1914-1918' Nieuwpoort Ramskapelle
Naamsteen 'Slag aan de IJzer 18-31 oktober 1914' Nieuwpoort Ramskapelle
Naamsteen 'Slag aan de IJzer 18-31 oktober 1914' Nieuwpoort Ramskapelle
Ramscapelle Road Military Cemetery Nieuwpoort Ramskapelle
Voormalig station van Ramskapelle Nieuwpoort Ramskapelle
Gedenkplaat voor de militaire slachtoffers van Sint-Joris en drie gedenkplaten voor individuelen Nieuwpoort Sint-Joris
Gedenkteken voor de deelname van het 14de linieregiment aan de slag van de IJzer, oktober 1914 Nieuwpoort Sint-Joris
Gedenkzuil voor het 3de regiment karabiniers en de verdediging van Nieuwendamme 1918 Nieuwpoort Sint-Joris
Grafmonument van luitenant-generaal baron E.J.H. Dossin de St.-Georges Nieuwpoort Sint-Joris
Standbeeld voor de deelname van het 7de linieregiment aan de slag van de IJzer en de slag van Lombardsijde Nieuwpoort Sint-Joris
Gebruik CTRL voor meerdere selecties