Samenleven op de Dries: Eeuwen (herop)bouwen in Kemmel
Praktisch:
  • Wanneer: donderdag 26/03/2020 - 14:00 - 15:45
  • Waar: Bezoekerscentrum Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Heuvelland
  • Prijzen: Standaardprijs - 3.00
  • Partners: Erfgoedcel CO7
  • Begeleiding: Miriam Vandenberghe
  • Org.: Vormingplus
De Eerste Wereldoorlog maakte onze dorpen met de grond gelijk. Gebouwen, bomen en straatbeeld overleefden het oorlogsgewoel niet. Hoewel, wie stilstaat en beter kijkt, merkt heel wat vooroorlogse sporen op.

We gaan op zoek naar eeuwenoud erfgoed in het weer opgebouwde en levende dorp van vandaag. We staan stil bij het hoe en waarom van de wederopbouw van de kerk, de pastorij en het 'oud' gemeentehuis van Kemmel. We brengen de verhalen van de Kemmelse Dries in herinnering en horen waarom dit dorp erin slaagde zijn gemeenschappelijke groene ruimte te behouden.

Na de lezing bekijken we het vooroorlogse Kemmelse erfgoed tijdens een korte wandeling.  
 
Wanneer: van 26 maart 2020, 14:00
tot 26 maart 2020, 15:45
Waar: Kemmel