Poelkapelle Tank memorial ceremony (Frank Mahieu) - Poelkapelle - 10/06/2017
On the occasion of the centenary of the 1917 Battle of Messines, the Friends of the Tank Memorial Ypres Salient commemorated the fallen tank crew members who contributed in that battle as well as in later battles. In total 244 'tankies' lost their lives in the Ypres salient during the Great War, and one during the 2nd World War, so 244 fallen men were again commemorated. This is symbolised in the 'TMYS Garden of Remembrance' that holds 244 personalised poppy crosses which are planted in Battlefield soil. This 'garden' is on display at the town hall of Langemark till Nov. 11th. but today it was at the ceremony. The commemoration started with a centenary remembrance ceremony at the TMYS memorial at Poelkapelle. The TMYS standard was present thanks to standard bearer Wayne Evans as well were present the RBL standard, the standards of the (Belgian) Torch of Remembrance and of the Royal Entente Ypres and others. At this centenary cermony the president of the TMYS Lt General (Retd) David Leakey CMG CBE recited the Ode of remembrance and the vice president Lt (Retd) Ian Robertson recited the Kohima Epitaph. Lt. Ian Roberson is a relative of Capt. Robertson, killed in 1917,  who was the 1st tank crew member to be awarded the VC. Capt. Robertson will be commemorated (again) later this year. Lt General (Retd) David Leakey, Lt (Retd) Ian Robertson and chairman Chris Lock laid wreaths honouring the fallen tank crew members as did, among others,Mr. Alain Wyffels, Mayor of Langemark-Poelkapelle, the Deputy Mayor of Ypres Jef Verschoore, Sabine Verhaeghe alderman of Zonnebeke, the Torch of Remembrance and Dutch tank-friends Ivo Wilms and Dwayne Beckers. After the ceremony there was a reception at which chairman Chris Lock awarded some faithfull persons and TMYS members an award: the mayor of Langemark, René Degryse, Lt General (Retd) David Leakey and   Lt (Retd) Ian Robertson.That evening the (FOT)TMYS also attended the Last Post at Ypres and laid wreaths. (cf. other report FEAR NAUGHT,  LEST WE FORGET. FEAR NAUGHT,  LEST WE FORGET. 

Bij de gelegenheid van de eeuwherdenking van de Mijnenslag bij Mesen, herdachten de Friends of the Tank Memorial Ypres Salient de gesneuvelde tankbemanningen die ook in deze slag werden ingezet en bij volgende veldslagen. In totaal sneuvelden 243 'tankies' in de Ieperse salient in de Grote Oorlog en één sneuvelde hier in de 2e wereldoorlog, zo werden vandaag opnieuw deze 244 mannen herdacht.  Deze manen worden herdacht in de TMYS 'Garden of Remembrance' die bestaat uit 244 gepersonaliseerde poppy kruisjes die geplant zijn in aarde van het slagveld. Deze 'garden' wordt tentoongesteld in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle tot 11 novemrber, vandaag was deze 'herdenkingstuin' hier aanwezig. De ceremonie begon met een herdenking aan het monument voor de gesneuvelde tankbemanningsleden te Poelkapelle. De standaard van de TMYS was aanwezig dankzij Wayne Evans, ook de Royal British legion standaard, die van de (Belgische) Torch of Remembrance naast enkele vlaggen van de Koninklijke Entente Ieper en anderen. Op deze ceremonie sprak TMYS president Lt General (Retd) David Leakey CMG CBE de Herdenkingsode uit en vice president Lt (Retd) Ian Robertson sprak de Kohima epitaaf uit. Lt. Ian Robertson is een familielid van Capt. Robertson (+1917) die de eerste 'tankie' was die een Victoria Cross werd toegekend. Hij wordt later dit jaar (opnieuw) herdacht. Lt General (Retd) David Leakey, Lt (Retd) Ian Robertson en voorzitter Chris Lock legden daarna kransen neer ter ere van de gesneuvelde tankbemanningen, alsook legden o.a. Alain Wyffels, burgemeester van Langemark-Poelkapelle, de eerste schepen van de stad Ieper Jef Verschoore, schepen Sabine Verhaeghe van Zonnebeke, de Belgian Torch of Remembrance, en Nederlandse tank-vrienden Ivo  Wilms en Dwayne Beckers een krans neer. Na de plechtigheid vond een receptie plaats waarbij voorzitter Chris Lock aan verdienstelijke leden van de TMYS een onderscheiding uitreikte voor niet aflatende en gewaardeerde medewerking, nl. aan de burgemeester van Langemark Poelkapelle, aan René Degryse, aan  Lt General (Retd) David Leakey en aan  Lt (Retd) Ian Robertson. Die avond woonden de (FOT)TMYS ook de Last Post bij te Ieper en legden ze kransen neer. (zie ander verslag) FEAR NAUGHT,  LEST WE FORGET.

 01 Before the ceremony 02
before the ceremony / voor de plechtigheid
01 Before the ceremony 05

01 Before the ceremony 06

02 The Ceremony 01
address by TMYS chairman Chris Lock / Welkomswoord door TMYS voorzitter Chris Lock
02 The Ceremony 02
02 The Ceremony 19
TMYS ondervoorzitter Milena Kolarikova spreekt in het Nederlands de gasten toe.
TMYS vice chairman Milena Koarikova addresses the guests in Dutch.
02 The Ceremony 08
(Guest / gasten) deputy mayor of Ypres Jef Verschoore (right) / Eerste schepen van Ieper, Jef Verschoore (rechts)
02 The Ceremony 09
(Guests /Gasten) Mr. Alain Wyffels the mayor of Langemark Poelkapelle (right) / M. Alain Wyffels, burgemeester van Langemark-Poelkapelle (rechts)
02 The Ceremony 10
president of the TMYS Lt General (Retd) David Leakey CMG CBE and vice president Lt (Retd) Ian Robertson
02 The Ceremony 104

02 The Ceremony 04
The Belgian Branch of the Torch of Remembrance / 
de Belgische afdeling van de Torch of Remembrance
02 The Ceremony 107
salute by the standards of the Torch of Remembrance, the Royal British Legion and the TMYS /
Eerbetoon door de vlaggen van de Torch of Remembrance, het Royal British Legion en de TMYS
02 The Ceremony 109
standards of the /vlaggen van de,  Royal Entente Ypres
02 The Ceremony 13
officials, guests and public  / officiële vertegenwoordigers, gasten en publiek.
02 The Ceremony 22
address by president of the TMYS Lt General (Retd) David Leakey
02 The Ceremony 31

02 The Ceremony 33
Wayne Evans with the standard of the TMYS / Wayne Evans met de TMYS standaard
02 The Ceremony 34
Peter Mahieu with the standard of the Royal British Legion
02 The Ceremony 35
standard of the Belgian Torch of Remembrance and
below standards of the Royal Entente Ypres
02 The Ceremony 37

02 The Ceremony 38

02 The Ceremony 39

02 The Ceremony 48
vice president of the TMYS Lt. (Retd) Ian Robertson
02 The Ceremony 49
The mayor of (de burgemeester van) Langemark Poelkapelle Mr. Alain Wyffels
02 The Ceremony 50
Deputy Mayor of Ypres (de 1e schepen van Ieper)  Jef Verschoore

standard of TMYS, Belgium and UK on original WW1 train block
The Garden of Remebrance display with the Belgian, the Royal Tank Corps (now Royal Tank Regiment) and British colours placed on an orginal WW1 trainway sleeper /
De 'Garden of Remembrance'  dispay met de Belgische, de Royal Tank Corps (Royal Tank Regiment nu) en Britse vlag, geplaatst op een orginele wereldoorlog 1 treinbiel.

02 The Ceremony 51
The TMYS Garden of Remembrance is being moved to the memorial.
De TMYS Garden of Remembrance wordt naar het gedenkteken gebracht.
02 The Ceremony 52

02 The Ceremony 53
Chairman Chris Lock salutes the Garden and memorial honouring the 244 tankies.
Voorzitter Chris Lock groet de 'herdenkingstuin' en het gedenkteken ter ere van de 244 gevallen tank-mannen.
02 The Ceremony 54
TMYS President David Leakey recited the Ode of Remembrance /
TMYS President David Leakey sprak de herdenkingsode uit.
A minute of Silence was observed after the Last Post./
Een minuut stilte volgde op de Last Post.
02 The Ceremony 47

02 The Ceremony 59
salute by the standards during Last Post and minute of silence /
eerbetoon door de vlaggen tijdens de Last Post en de minuut stilte.
19225319_1295598007227946_3642782378849717807_n
Piper Erik Remy (YSPD) playing the Lament /
Piper Erik Remy (YSPD) speelt het treurlied
02 The Ceremony 62
Wreath laying by: the mayor and an alderman of Langemark Poelkkapelle
Kranslegging door de burgemeester en een schepen van Langemark Poelkkapelle
02 The Ceremony 65b
Kranslegging door / Wreatlaying by the (FOT)TMYS by president Lt. Gen (Retd) David Leakey, vice president Lt. (Retd) Ian Roberson
19106016_10211502784196829_5502942694317210011_n
accompanied by TMYS Chairman Chris Lock en Frank Mahieu (P.O) /
vergezeld van TMYS Voorzitter Chris Lock en Frank Mahieu (
02 The Ceremony 66
02 The Ceremony 67
02 The Ceremony 65g

02 The Ceremony 69

02 The Ceremony 71
kranslegging door eerste schepen Jef Verschoore van Ieper /
wreathlaying by deputy mayor of Ypres, Jef Verschoore
02 The Ceremony 74
other wreaths are laid as well, e.g. on behalf of the town of Zonnebeke by alderman Sabine Verhaeghe, by Koen Vinck Friends on behalf of the Lincoln Tank Memorial and Annie Horelbeke for P1917A /
gevolgd door meerdere kranslegggingen, o.a. names door schepen Sabine Verheaeghe namens de gemeente Zonnebeke, door Koen Vinck namens de Lincoln Tank Memorial en Annie Horelbeke voor de P1917A /
02 The Ceremony 76
02 The Ceremony 84
02 The Ceremony 80
The Belgian branch of the Torch of Remembrance /
De Belgische afdeling van de Torch of Remembrance
02 The Ceremony 82

02 The Ceremony 87

02 The Ceremony 89

02 The Ceremony 94
Dutch tank friends Ivo Wilms and Dwayne Beckers laid a wreath /
Nederlandse tankvrienden Ivo Wilms and Dwayne Beckers leggen een krans neer.
02 The Ceremony 90
TMYS Vice president recites the Kohima epithaph /
TMYS Vice president spreekt de Komima epitaaf uit 
03 Groups 01
The Friends of the TMYS at the tank memorial / de 'vrienden van de TMYS' bij het tankmonument
03 Groups 03
Officials,TMYS friends, standard beaeres, piper and audience after the ceremony /
Officiële gasten, TMYS vrienden, vlaggendragers, piper en publiek na de ceremonie
05 Reception 08
After the ceremony there was a reception at which chairman Chris Lock awarded some faithfull persons and TMYS members an award: the mayor of Langemark, René Degryse, president Lt General (Retd) David Leakey and vice president  Lt (Retd) Ian Robertson
05 Reception 06
Na de plechtigheid vond een receptie plaats waarbij voorzitter Chris Lock aan verdienstelijke leden van de TMYS een onderscheiding uitreikte voor niet aflatende en gewaardeerde medewerking, nl. aan de burgemeester van Langemark Poelkapelle, aan René Degryse, aan president Lt General (Retd) David Leakey en aan vice preside,nt Lt (Retd) Ian Robertson.
05 Reception 09

05 Reception 13

05 Reception 15

05 Reception 17
Wreaths remembering and honouring the fallen tank crews /
kransen ter herdenking en tere van de gesneuvelde tankmannen.
04 Wreathes

photos by Paul Foster and Liz Milward
page made by / pagina aangemaakt door Frank Mahieu