Publieksnamiddag WO1-opgravingen Zonnebeke - Zonnebeke - 07/10/2017
Graven in het oorlogslandschap
Op zoek naar relicten van de 3de slag bij Ieper

Sinds mei 2017 worden er archeologische opgravingen uitgevoerd in de gemeente Zonnebeke. Dat gebeurt in opdracht van Aquafin NV, dat een nieuwe collector aanlegt tussen Frezenberg en de Nonnebossen. Het projectgebied lag tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Duitse Hinterland tot en met de 3de Slag bij Ieper. Vanaf augustus 1917 komt het gebied echter aan het front te liggen. Het archeologisch onderzoek levert dan ook heel wat sporen op uit de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar na deze slag wordt op zaterdag 7 oktober 2017 een publieksnamiddag georganiseerd bij een goed bewaarde Duitse bunkerstelling aan de Tresoriersstraat. Aquafin NV schenkt de vondsten van het onderzoek, waaronder een fragment van een tank en een paardenzadel, aan het Memorial Museum Passchendaele 1917.

Na de opgravingen op het traject van de nieuwe Fluxysgasleiding van de voorbije jaren, gaat in 2017 opnieuw een opgraving op een lang en smal tracé door het oorlogsgebied in de Westhoek door. Het gaat om een opgravingssleuf van 12m breed over een lengte van ongeveer 3km. Na een bureau-onderzoek waren er reeds 17 interessante zones in kaart gebracht waar sporen uit de Eerste Wereldoorlog werden verwacht. De twee belangrijkste zones waren de hoofdloopgraaf van de Duitse Albrechtstellung vlakbij de Nonnebossen en een Duitse bunkerzone aan de Tresoriersstraat. Momenteel is het onderzoek in deze laatste zone in volle gang en zijn er nu resten gevonden van minstens 4 bunkers. De onderzijde van de bunkers zijn goed bewaard, waaronder ook delen van de houten vloeren. Of er ook verbindingen waren tussen de verschillende bunkers moet deze week verder duidelijk worden.

Om het publiek met de opgraving en de resultaten te laten kennismaken, werd op zaterdagmiddag 7 oktober 2017 de site éénmalig opengesteld. Tijdens de rondleiding kreeg je de ontwikkeling van de oorlog voor deze specifieke zone en kon je de opgravingsresultaten ter plaatse bekijken.

Overdracht vondsten

Een opgraving levert uiteraard heel wat vondsten op. Om de ontsluiting van een deel van deze vondsten mogelijk te maken, draagt Aquafin NV de vondsten over aan het Memorial Museum Passchendaele 1917. Topstukken uit deze opgraving zijn voorlopig een fragment van de voorzijde van een tank en een paardenzadel.

WO1.be nam een kijkje tijdens de rondleiding om 16.00 uur.

DSC_4795

DSC_4753

DSC_4754

DSC_4755

Een restant van een oude spoorlijn.

DSC_4756

DSC_4757

DSC_4758

DSC_4759

DSC_4760

DSC_4761

De houten vloer in een van de bunkers.

DSC_4762

DSC_4763

DSC_4764

DSC_4765

Jan Decorte van CO7 verzorgde voor de rondleiding.

DSC_4766

Het crikeltje op de kaart duidt de site aan.

DSC_4767

DSC_4768

Veel belangstelling.

DSC_4769

DSC_4770

DSC_4771

DSC_4772

De verschillende frontlijnen tijdens de oorlog.

DSC_4773

DSC_4774

De voorzijde van een Britse tank werd teruggevonden.

DSC_4775

Alsook het zadel van een paard waarmee obussen werden getransporteerd.

DSC_4777

DSC_4778

DSC_4779

DSC_4780

DSC_4781

De blokken voor de bunkers werden per spoor aangevoerd.

DSC_4782

DSC_4783

DSC_4784

DSC_4785

DSC_4787

DSC_4788

Een klein trapje in de bunker.

DSC_4789

DSC_4790

DSC_4791

DSC_4792

DSC_4793

DSC_4794

Wat verderop is Aquafin bezig met de aanleg van de collector.

DSC_4797

  Pagina aangemaakt door Westhoek.be / WO1.be - Greatwar.be.