Herbegraving van een onbekend soldaat - Zonnebeke - 04/07/2018
Op 4 juli 2018 vond er een herbegravingsplechtigheid plaats op Buttes New Britisch Cemetery, Zonnebeke. De viering werd geleid door Reverend Andrew J Earl CF Senior Chaplain HQ NW.

DSC06025

DSC06027

De vaandeldragers en de bugler zijn present

DSC06049

Een groepje toeristen komt eerder toevallig aan voor aanvang van de plechtigheid en besluiten te blijven voor de plechtigheid

DSC06051

DSC06052

Gebed door de Reverend

DSC06055

Lezing Openbaring hoofdstuk 21 vers 1-7

DSC06066


En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zijn zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Die op den toon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeige tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

 

Preek

DSC06068

De Exhortation

DSC06080 (450 x 600)

De Last Post, 1-minuut stilte en de Reveille

DSC06069
 
DSC06082

DSC06085

DSC06086

DSC06088

DSC06091

DSC06092 (450 x 600)

DSC06093 (450 x 600)
 
Kohima Epitaph

DSC06094 (450 x 600)

Neerleggen van de kransen

DSC06097

DSC06099

DSC06100

DSC06103

Gebed en Onze Vader
 
DSC06112 (600 x 450)
 
De teraardebestelling

DSC06109

"Daar het de almachtige God behaagd heeft onze gestorven broeder tot Zich te nemen,
zo bestellen we zijn lichaam ter aarde
-aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof-
ziende op Hem, Die gesproken heeft:"
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven.


DSC06110

Zegening

DSC06115 (450 x 600)

Moge de weg jou tegemoet komen
Moge de wind altijd in je rug blazen
Moge de zon je gezicht warm strelen
Moge een zachte regen op de velden vallen
En totdat we elkaar weer zien, mag God,
jou en al diegene die deze dag zullen herinneren,
bewaren in de palm van zijn hand;
bij de zegen van de Almachtige God
in de van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest


DSC06116 (450 x 600)

DSC06117

Armbandje achtergelaten door één van de bezoekers

DSC06123

DSC06124

Moment van reflectie voor sommige toeristen

DSC06129 (450 x 600)

DSC06131 (450 x 600)

Pagina aangemaakt door IDG