Nieuwe collectie en tentoonstelling door bezoekers in het MMP1917 - Zonnebeke - 13/06/2019
Vanaf 14 juni stelt het MMP1917 een vernieuwde museumopstelling voor. Privéverzamelaar Kris Michiels leent hiervoor een deel van zijn unieke collectie over de Belgen in 1918 uit. In de tijdelijke tentoonstelling ‘Reflection 1914-1918’ kijken de vijf MMP1917-huisfotografen en de bezoekers terug op hun mooiste herinnering aan ‘100 jaar WOI’. Het museum spoort op deze manier de bezoekers aan om mee te werken aan de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.
 
Oproep om terug te blikken op vier jaar herdenken

Tijdens de herdenkingsjaren van 100 jaar WOI kreeg het MMP1917 meer dan 750.000 bezoekers over de vloer. Ook de talrijke herdenkingsplechtigheden en -activiteiten konden op veel deelnemers rekenen. Het MMP1917 doet een oproep om herinneringen aan de eeuwherdenking in Groot-Zonnebeke te delen in de tijdelijke tentoonstelling ‘Reflection 1914-1918’. Dit kan onder de vorm van een tekening, een gedicht, een foto … Naast deze kunstwerken van de bezoekers, komen ook de foto’s van de vijf MMP1917-huisfotografen aan bod. De tentoonstelling loopt van 14 juni tot en met 15 december 2019. Wie wil deelnemen, kan zijn werk afgeven in de museumshop of online indienen via www.passchendaele.be

Belgische collectie van privéverzamelaar

Het museum wil de komende jaren de tentoongestelde collectie verder uitbreiden. Het MMP1917 focust hiervoor op samenwerkingen met andere musea en privéverzamelaars. Voor de herinrichting van de zaal ‘Belgen in het Eindoffensief’, kon het museum putten uit de collectie van Kris Michiels. Om de evolutie van WOI en de rol van het Belgisch leger tijdens het Eindoffensief in 1918 te belichten, stelt hij meerdere uniformen, de volledige soldatenbepakking en enkele persoonlijke bezittingen van militairen tentoon.
 
‘Door onze museumpresentatie regelmatig te veranderen, blijft het museum vernieuwen en proberen we bezoekers aan te trekken en herhaalbezoek te stimuleren. Onze tijdelijke tentoonstelling vatten we ditmaal op als een participatief project waardoor we de bezoekers bij onze werking betrekken’, aldus Joachim Jonckheere, Gedelegeerd Bestuurder Memorial Museum Passchendaele 1917.
 
Enkele foto's van de opening op donderdag 13 juni 2019.

Steven Vandenbussche van het MMP1917

DSC_9600

DSC_9601

DSC_9602

Kris Michiels

DSC_9603

Joachim Jonckheere, Gedelegeerd-Bestuurder Memorial Museum Passchendaele 1917.

DSC_9606

DSC_9608

DSC_9609

Toelichting voor Kris Michiels.

DSC_9611

DSC_9613

DSC_9614

DSC_9615

DSC_9616

DSC_9620

De tijdelijke tentoonstelling.

DSC_9625

DSC_9629

DSC_9630

De 5 huisfotografen.

DSC_9631

Joachim Jonckheere, spelde de eerste bezoekersbijdrage op aan de muur.

DSC_9637

DSC_9638

DSC_9642

Laurens Charlet

DSC_9643

DSC_9644

  Pagina aangemaakt door Westhoek.be / WO1.be - Greatwar.be.