11 November: Crest Farm (R. Deltombe) - Passendale - 10/11/2013
Op 10 november 1917...... het gebeurde eindelijk! De entente troepen hebben Passendale veroverd en de Duitsers uit het dorp verdreven. Sinds 31 juli 1917, streden de Britten samen met de Canadezen, ANZACS en vele andere eenheden, om één doel te bereiken: de Duitsers uit Passendale verdrijven. Dit werd de Derde Slag om Ieper, beter gekend als de Slag om Passendale. De slag verliep niet vlekkeloos. Door de enorme beschietingen, werden de beken en grachten vernield en de hevige regen die nadien volgde, maakte de situatie niet al te best. Het slagveld werd één groot moeras. Loopgraven liepen onder water, laat staan de schuilplaatsen onder de grond (Dugouts) die continu leeg gepompt moesten worden. De slag leverde meer dan 500.000 slachtoffers op! Jaarlijks wordt het einde van de Slag om Passendale herdacht aan Crest Farm Canadian Memorial. Het monument staat op een heuveltje waar vroeger een boerderij stond genaamd Crest Farm. Het lag achter één van Duitslands hoofdlinies, de Flandern 2 stellung. Het monument herdenkt de zware verliezen van het Canadese leger tijdens de 700 meter lange mars tijdens de "Slag om Passendale". Toch duurde deze mars tien dagen vooraleer het 6de Bataljon van de 2de Canadese Divisie de Sint-Audomaruskerk van Passendale kon bereiken. De herdenking omvatte zoals gewoonlijk een misviering, een fakkeltocht richting Passendale en zoveel meer. Jaarlijks worden ook vier verhalen van soldaten gedeeld. Dit jaar waren er uitzonderlijk maar drie personen die vochten tijdens de slag. De vierde persoon was Harold "Harry" Vormezeele, een adjudant van Belgisch afkomst die sneuvelde nabij Tessalit in Mali tijdens zijn dienst bij het Franse Vreemdenlegioen. 

On November 10, 1917...... finally it happened. The Entente troops captured Passchendaele and chased the Germans out the village. Since July 31, 191 , the British fought with the Canadians, ANZACS and many other units, to capture Passchendaele and push back the Germans behind. This was the Third Battle of Ypres, better known as the Battle of Passchendaele. The battle was not smooth. Due to the massive shelling, rivers were destroyed and the heavy rain that followed made ​​the situation not well. The battlefield was a big swamp. Trenches were underwater, let alone the shelters underground (dugouts) that had to be continuously pumped. The battle resulted in more than 500,000 casualties! Each year, the end of the Battle of Passchendaele is commemorated at the Crest Farm Canadian Memorial. The monument stands on a hill where once stood a farm called Crest Farm. It was behind one of Germany's main lines, the Flandern 2 Stellung. The monument commemorates the heavy losses of the Canadian Army during the 700 meter long march during the "Battle of Passchendaele". Yet this march took ten days before the 6th Battalion of the 2nd Canadian Division reach the St. Audomaruschurch of Passchendaele. The commemoration contained as usual a holy mass celebration, a torchlight towards Passchendaele and much more. Every year, four stories of soldiers have be shared. This year there were only three soldiers who fought during the battle. The fourth person was Harold "Harry" Vormezeele, an adjutant of Belgian origin who was killed near Tessalit in Mali during his service with the French Foreign Legion .

DSC_1463

DSC_1464

DSC_1468

DSC_1471

DSC_1483

DSC_1484

DSC_1486

DSC_1489

DSC_1492

DSC_1493

DSC_1495

DSC_1502

DSC_1510

DSC_1522

DSC_1523

DSC_1534

DSC_1543

DSC_1548

DSC_1556

DSC_1561

DSC_1572

DSC_1573

DSC_1580

DSC_1585

DSC_1595

DSC_1596

DSC_1609

DSC_1612

DSC_1615

DSC_1619

DSC_1624

DSC_1638

DSC_1651

DSC_1654

DSC_1658

DSC_1659

DSC_1667

DSC_1670

DSC_1672

DSC_1675

DSC_1678

DSC_1682

DSC_1686

DSC_1689

DSC_1697

DSC_1698 Pagina aangemaakt door Deltombe Rino.