Zoek er de woorden maar voor: Verhalen uit ... liederen over de (grooten) oorlog
09 maart 2017 - Poelkapelle - Bron: Poelcapelle 2017
Nacht van de geschiedenis op dinsdag 21 maart 2017

Zoek er de woorden maar voor: Verhalen uit ... liederen over de (grooten) oorlogWim Chielens en zijn dochter Trui zijn zelf opgegroeid in de Westhoek waar de Grote Oorlog lelijk huisgehouden heeft en tot op vandaag sporen nalaat in het landschap en in het hart van de mensen. In het kader van de Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis met als thema Muziek, zingen en vertellen Wim Chielens en zijn dochter Trui over die oorlog en andere oorlogen. Aan de hand van verhalen van ooggetuigen en liederen uit '14-'18 en later leggen ze verbanden met vandaag.
 
Prijs (leden Davidsfonds): € 9/persoon (€ 11 niet-leden)

Te betalen op rekening BE50 4672 1333 4918 van Davidsfonds Poelkapelle met vermelding ‘nacht geschiedenis’
 
Graag vooraf inschrijven want 
aantal plaatsen in ‘De Zwaan’ is beperkt! 
Bij Nicole Louwagie, Lange Molenstraat 45 (057/46.93.39 of nicole.louwagie@telenet.be