Boekvoorstelling: De oorlog en het Vaticaan
14 oktober 2017 - Ieper - Bron: VIFF
De Vrienden van het In Flanders Fields Museum, Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper en het Bisdom Brugge nodigen jullie uit voor de boekvoorstelling ‘De oorlog en het Vaticaan’ van Johan Ickx.
 
Vrijdag 20 oktober 2017 om 18u30
Museumcafé van het In Flanders Fields Museum - Grote Markt, Ieper 

In ‘De oorlog en het Vaticaan’ schrijft Johan Ickx over de rol van de paus en diens entourage tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de vernieling van de Leuvense bibliotheek in augustus 1914 wordt een scherpe veroordeling door paus Benedictus XV verwacht, maar de reactie is lauw. Mgr. Paulin Ladeuze, de toenmalige rector van de universiteit, stuurt daarop een geheim - en niet eerder gepubliceerd - rapport aan de Heilige Stoel. Het past in een bredere diplomatieke operatie waarbij Belgische professoren en geestelijken vanaf kerstmis 1914 bondgenoten zoeken in het Vaticaan. Via een ondergrondse club met internationaal elan in Rome - de zogenaamde 'club van vijf' - willen ze de neutrale houding van de paus veranderen. Mgr. Pacelli, de latere paus Pius XII, speelt hierin een actieve rol. 

Johan Ickx is doctor in de kerkelijke geschiedenis en sinds 2000 archivaris van het Pauselijk Instituut Santa Maria dell'Anima. Hij is verantwoordelijk voor het historisch archief van de sectie voor buitenlandse betrekkingen van het Vaticaan.

Programma
  • Verwelkoming – Gilbert Ossieur, voorzitter Vrienden In Flanders Fields Museum
  • Over de auteur Johan Ickx - Henk Laridon, professor Grootseminarie Brugge
  • De Oorlog en het Vaticaan – dr. Johan Ickx
  • God en geweld – bisschop Lode Aerts
  • Afsluitend – Alexander Declercq, voorzitter Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper
  • Drink
Graag inschrijven uiterlijk 15 oktober via mail naar roos.wildemeersch@skynet.be

Klik hier voor enkele foto's genomen tijdens de voorstelling van het boek.