Oproep: Steun het herstel van het oorlogsmonument aan de Kriekstraat in Kemmel
03 november 2017 - Kemmel - Bron: Gemeente Heuvelland
Aanvulling dd. 15/11/2017

Steunactie monument Kriekstraat neemt vlotte start

Onlangs startte het gemeentebestuur een oproep om de restauratie van het Franse oorlogsmonument aan de Kriekstraat te ondersteunen.
Het monument uit 1919 werd dit voorjaar zwaar toegetakeld door een blikseminslag. De gemeente zal het herstellen en rekent op de steun en de betrokkenheid van velen.

Een eerste reeks sponsors diende zich al aan (hartelijk dank!) zodat de teller de € 1000 benadert.

We rekenen ook op uw steun !

----------

Het monument van de 32ste Divisie aan de Kriekstraat in Kemmel werd opgericht op initiatief van het 3de bataljon van het 143ste Régiment d’Infanterie, een onderdeel van deze divisie. Het werd ontworpen door de Ieperse architect August Taurel. Het is een eerbetoon aan de soldaten die eerst hier vochten tussen oktober 1914 en januari 1915. Door gebrek aan Britse eenheden moesten zij hier vlug te hulp komen om de heuvelrug Wijtschate-Mesen te verdedigen. Uiteindelijk konden de Duitsers die hoogte innemen maar raakten ze niet meer verder. De 32ste Divisie verliet daarna de streek.

Tijdens de gevechten van het Duitse voorjaarsoffensief in 1918 keerden ze terug om het geallieerde front nogmaals te verdedigen. Na de verovering van de Kemmelberg op 25 april 1918 door de Duitse troepen waren het opnieuw Franse eenheden die te hulp kwamen om de instorting van het front te voorkomen. Het behoud van de hoogte 44 aan de Kriekstraat in Kemmel kostte hen in mei 1918 honderden gesneuvelden.

Franse soldaten in 1918

De obelisk werd ingehuldigd op 8 september 1919. De Druiventros verwijst naar de streek rond Perpignan waarvan de 32ste Divisie afkomstig is. Het monument werd gedurende WO II gedeeltelijk ontmanteld door de Duitse troepen, op zoek naar metalen. Op initiatief van de heer Caenepeel uit Ieper, een notoir oorlogsdeskundige, werd de ‘Amicale van de 32ste Divisie’ opgericht die het monument liet restaureren zodat het opnieuw ingehuldigd kon worden op 15 juli 1963. Daarna verdween het bouwwerk opnieuw uit de aandacht en trad er verval op. De gemeente voerde een grondige restauratie uit in de jaren 2012-2014 met hulp van Le Souvenir Français.Het monument tijdens de onthulling op 14-12-2014 en meteen na de blikseminslag op 12-05-2017.In de vooravond van 12 mei 2017 heerste een hevig onweer boven Kemmel. Een bliksemslag viel in op het monument, dat geïsoleerd op een hoogte staat. De bovenste helft van de obelisk werd afgeslagen en ook de rest van het bouwwerk hevig beschadigd. De brokstukken lagen tientallen meters in het rond. Dit voorval trok zelfs de aandacht van de nationale media.

De Eerste Wereldoorlog was een sleutelmoment, zowel voor de wereld als voor de streek zelf. Tienduizenden – van alle zijden - lieten hier het leven, de bevolking werd weggestuurd en het landschap werd verminkt. Het gemeentebestuur van Heuvelland zet dan ook reeds jaren in op de herinnering hieraan. Heel wat sites worden onderhouden en toegankelijk gesteld voor het publiek, vaak met heel wat partners. De dieptepunten van menselijke verliezen worden gepast herdacht. Tenslotte wordt ook de inwoners en de bezoeker meegenomen in dit verhaal.

Het gemeentebestuur engageert zich opnieuw om het Franse monument aan de Kriekstraat te herstellen. Gezien de ernstige staat, dringt een reconstructie zich op. Het bestuur kan rekenen op de steun van haar partner Le Souvenir Français.

Wij zouden graag de herstelling uitvoeren tegen maart 2018 met het oog op de grote herdenking van de Slag om de Kemmelberg op 27 april 2018.
Wellicht vindt u de herinnering aan de oorlog waaronder het onderhouden van de oorlogsrelicten belangrijk. Graag doen we dan ook beroep op uw steun.

U kunt ons steunen door het overmaken van een gift aan het Gemeentebestuur Heuvelland. U vindt daartoe de nodige gegevens in het formulier hierna. Personen die een gift overmaken van € 100 of meer worden opgenomen in het beschermcomité. Ze worden uitgenodigd tot de heropening van het monument en kunnen genieten van een VIP-behandeling tijdens het herdenkingsweekend op de Kemmelberg van 28 en 29 april 2018.
Hartelijk dank alvast !
 
Gemeentebestuur Heuvelland
Bergstraat 24 te 8950 Heuvelland (Kemmel)
Tel. 057/450463
E-mail: info@heuvelland.be
Contactpersoon: Koen Baert

Inschrijvingsformulier

Steun het herstel van het oorlogsmonument aan de Kriekstraat in Kemmel
 
Gelieve een kopie of scan van dit formulier te bezorgen aan het Gemeentebestuur Heuvelland, Bergstraat 24 te 8950 Heuvelland (Kemmel)
Tel. 057/450463
E-mail: info@heuvelland.be
Contactpersoon: Koen Baert
Naam:
Adres:
Gemeente:
Telefoon:
E-mail:
 
Treedt op als vertegenwoordiger namens volgende onderneming of vereniging en wenst een factuur te ontvangen:
Naam:
Adres:
Gemeente:
Telefoon:
E-mail:
KBO-nr:
 
Maakt volgend bedrag over als gift in het kader van de restauratie van het oorlogsmonument aan de Kriekstraat in Kemmel:
Bedrag:
Over te maken op rekeningnummer IBAN BE34 0910 0021 9590 van Gemeentebestuur Heuvelland met vermelding ‘steun monument Kriekstraat’.