Hulde aan Lt. Calberg
02 december 2017 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
De Nieuwpoortse afdeling van het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I brengt op zondag 10 december 2017 om 11 u een kort huldebetoon aan het plaket opgedragen aan de Cie Sapeurs-Pontonniers aan de St.-Laurentiustoren (Duvetorre), en in het bijzonder aan Luitenant Calberg naar wie in Nieuwpoort trouwens een straat werd vernoemd. 

De compagnie Sapeurs-Pontonnier stond tijdens de eerste wereldoorlog in voor het onderhoud van de sluizen en de hydraulische inrichtingen van het Belgisch leger; het peloton dat specifiek aan de Nieuwpoortse sluizen dagelijks werd ingezet werd geleid door L. Calberg die tijdens een hevig bombardement aan de IJzersluis op 16 oktober 1917 het leven liet.  Op de site van het IJzergedenkteken staat trouwens een gedenksteen te zijner herinnering.

In totaal hangen er op diverse plaatsen in het stadscentrum 9 dergelijke gedenkplaten. Het stadsbestuur van Nieuwpoort laat ze dit jaar nog verwijderen om ze te reinigen; in de tweede helft van februari 2018 zullen ze terug worden gehangen op hun oorspronkelijke plaats.