MOMENTUM18: artistieke tentoonstelling in drie kerken
12 februari 2018 - Ieper - Bron: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper
Met de drie kerken van de Ieperse binnenstad organiseren we in 2018 samen een kunsttentoonstelling met een 15-tal kunstenaars. Vier jaar na de gesmaakte dubbeltentoonstelling Tempus Horribilis zijn we trots MOMENTUM18 te kunnen aankondigen!

Met deze tentoonstelling willen we een brug slaan tussen de mensen van 1918 en die van 2018. Het jaar 2018 is het laatste jaar van de WO1-herdenking zoals 1918 het laatste jaar van de oorlog was. Vier jaar lang werd de tragische strijd tussen de grootmachten en de onzinnige dood van honderdduizenden jonge mensen herdacht. Ieper, symbool van heropstanding en van het streven om deze gruwel niet meer te herhalen, is Vredesstad geworden. Vanuit ons eigen verleden van vernietigde stad bouwen we aan een vredesgedachte, waarbij we ervan uitgaan dat we als mensen kunnen leren uit onze tragische geschiedenis. We kunnen niet anders: ons verleden verplicht er ons toe.

Nieuwe betekenis

Morgen moet ‘herdenken’ een nieuwe betekenis krijgen. Het gaat niet meer om strategie tegen een vijand, niet om enkel het lijden te gedenken aan één zijde van het front en nog met wrok en zonder mededogen naar de andere zijde te kijken.

Het zou al mooi zijn als we het wij-zij-denken zouden reduceren en waar het kan ook elimineren. Het zou al mooi zijn als we ons vandaag bewust zijn dat vluchtelingen geen bedreiging zijn voor onze welvaart, maar mensen, die uit noodzaak moeten vluchten voor het oorlogsgeweld en op zoek zijn naar vrede, net zoals onze voorouders een eeuw geleden. Het zou mooi zijn als we de ‘fakkel van vrede’ aan de jongeren doorgeven.

Andere accenten

De tentoonstelling wil de blik op de toekomst richten met de ervaring van het verleden. Uitnodigen tot verzoening en actie. Actie om, vanuit de ervaring van wat in deze stad en deze Westhoek gebeurde, te ijveren voor een meer vreedzame wereld, waar dergelijke oorlog niet meer mogelijk wordt. Waar een gewapend conflict - met welk soort wapentuig ook - nooit het middel tot conflictoplossing mag zijn, maar wél onderhandelen, vertrouwen opbouwen, blijven praten, ook als het de moeilijkste weg is. Wij kiezen voor gastvrijheid (niet voor protectionisme), wij kiezen voor delen (niet voor ver-delen).

MOMENTUM18 wil kunstenaars aan het woord laten hierover. Kunst kan ontroeren en beroeren: poëtisch zijn en helend werken, gestalte geven aan een droom, maar evenzeer confronteren, ons met de neus op de feiten drukken, een boodschap verkondigen voor heden en toekomst. Kunst kan en moet een rol spelen in de bewustmaking. Daarom is het belangrijk om de kunstenaar ruimte te laten om zijn boodschap te verkondigen.

Curatoren zijn Oswald Fieuw en Jan Yperman. Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Paul Gees, Thomas Lerooy, Tinka Pittoors, Walter Green (D), Elodie Wysocki (F), Stéphanie Leblon, Bart De Zutter, Tom Liekens, John Bulteel, Sven Verhaeghe en Willem Vermandere.

MOMENTUM18 loopt van 16 juni tot 30 september 2018 in de Sint-Maartenskathedraal, Sint-Pieterskerk en Sint-Jacobskerk in Ieper.

MOMENTUM18 is een organisatie van de Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper, Kerkfabriek Sint-Pieters & Werkgroep Sint-Jacobs Vredeskerk i.s.m. Cultuurcentrum Ieper.