Het War Heritage Institute lanceert het project "Onze Vergeten Helden"
05 mei 2018 - Ieper - Bron: War Heritage Institute
‘Onze Verloren Helden’ in jouw gemeente!

In 2018 wordt in heel België het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Defensie en het War Heritage Institute (WHI) scharen zich samen achter een gezamenlijk herdenkingsprogramma dat loopt van 2 mei tot en met 11 november 2018. Blikvanger is een project rond gerepatrieerde oorlogsgraven: ‘Onze Vergeten Helden’.

Gerepatrieerde oorlogsgraven

Bij benadering 41.000 Belgische militairen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op vraag van de families werden velen onder hen herbegraven op begraafplaatsen in de thuisgemeente. Nu, 100 jaar later, blijven er nog zowat 6.000 ‘gerepatrieerde graven’ over. Oorspronkelijk waren het er meer dan 9.000, maar doordat deze graven niet beschermd zijn zoals de graven op militaire begraafplaatsen, zijn er in de loop der jaren al zo’n 3.000 verdwenen. Zelfs volledige gemeentelijke ereperken verdwenen, soms uit onwetendheid, soms uit desinteresse. De laatste jaren zijn gelukkig al in heel wat gemeenten ook initiatieven genomen om deze graven in ere te herstellen.

Doe mee ... ga als heemkundige kring aan de slag

Het War Heritage Institute (WHI) wil met het project ‘Onze Vergeten Helden’ alle gerepatrieerde oorlogsgraven identificeren, markeren en herinneren en daar kan ook jij met jouw heemkundige kring aan meewerken! Het project biedt een pak mogelijkheden. Misschien vinden jullie een foto van een soldaat die sneuvelde en werd teruggebracht. Je kan een biografisch onderzoek doen naar een van hen. Je kan familieleden opsporen en met hen reflecteren over hun vader, grootvader of overgrootvader of je kan een artikel schrijven over de redenen waarom sommige dorpsgenoten werden herbegraven en andere niet. Stuur het resultaat van je opzoekwerk naar herinnering@warheritage.be

Word meter of peter van een ‘Vergeten Held’

Ook jijzelf kan persoonlijk bijdragen aan het project ‘Onze Vergeten Helden’ door meter of peter te worden van een ‘Vergeten Held’. Surf naar www.wardeadregister.be en zoek een graf van een gerepatrieerde gesneuvelde in jouw gemeente. Als peter of meter kan je zijn graf af en toe bezoeken, een bloemetje neerleggen, een biografisch onderzoekje doen naar jouw soldaat of er een creatief werkje rond maken. Bevestig dit peterschap door op www.wardeadregister.be aan de fiche van jouw soldaat een foto of filmpje toe te voegen van wat je gedaan hebt.

Identificeren

Het is onze stelligste wens de gerepatrieerde graven - ‘Onze Vergeten Helden’ - blijvend te herinneren. Met de hulp van de gemeenten kon het WHI reeds de meeste gerepatrieerde graven identificeren. Hun gegevens zijn opgenomen in het Belgian War Dead Register (www.wardeadregister.be). Daar kan je zoeken naar de gesneuvelden uit jouw dorp. Ontbreken er graven, heb je foto’s van gesneuvelden of nog andere gegevens, laat het ons dan snel weten…

Markeren

Met het project ‘Onze Vergeten Helden’ wil het WHI - in samenwerking met o.a. gemeentebesturen en heemkundige kringen - de gerepatrieerde graven ook zichtbaar uit de vergetelheid halen. Door deze te markeren met een speciaal grafplaatje en door aan de ingang van de begraafplaats een bord met het opschrift ‘Belgische oorlogsgraven’ te bevestigen.

Hoe meer gemeenten tegen 11 november 2018 deze gerepatrieerde graven van het grafplaatje voorzien, hoe meer ‘Onze Vergeten Helden’ terug zichtbaar worden. Klop dus met jouw kring eens aan bij jouw burgemeester om te horen of ook jouw gemeente meedoet. Zo niet, dan weet je wat jullie te doen staat.

Koning Filip brengt het eerste en het laatste plaatje aan

Met je heemkundige kring kan je uiteraard ook aansturen bij het gemeentebestuur voor een mooie plechtigheid ter gelegenheid van het aanbrengen van de plaatjes, bv. op 11 november of met een speciale ceremonie.

‘Onze Vergeten Helden’ start op 2 mei 2018 met het aanbrengen van het allereerste grafplaatje door Koning Filip. Tussen 2 mei en 11 november is het dan alle gemeenten, met bijvoorbeeld de steun van de heemkundige kring en de lokale NSB, om ervoor te zorgen dat ook in jouw gemeente de nodige plaatjes besteld en bevestigd worden. Op 11 november 2018 brengt Koning Filip het allerlaatste plaatje aan bij het Graf van de Onbekende Soldaat, als bekendste gerepatrieerde van het land.

Meer wéten

Kijk op www.warheritage14-18.be en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.