Internationale Conferentie To End All Wars?
19 mei 2018 - Ieper - Bron: In Flanders Fields Museum
Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: komende zomer organiseert het In Flanders Fields Museum samen met CEGESOMA de spraakmakende, meerdaagse internationale conferentie To End All Wars? – Geopolitical Aftermath and  Commemorative Legacies of the First World War. Met deze conferentie willen beide instellingen zich buigen over een dubbele vraag: wat waren de gevolgen van de geopolitieke nieuwe orde die na deze zogenaamd laatste oorlog werd geïnstalleerd, en wat betekent dat voor de herdenking van deze oorlog tot op deze dag?

In 1918 zou de Wapenstilstand de oorlog beëindigd hebben. Maar de wapens zwegen daarmee niet. De oorlog had vier oude rijken uit elkaar geslagen. Hun ineenstorting creëerde machtsvacua, legde oude wonden bloot en sloeg nieuwe. De vredesconferentie van Parijs en de reeks daarop volgende verdragen boetseerden een nieuwe wereldorde die slechts weinig oplossingen bood. Geopolitiek lijkt het soms alsof de gevolgen van de Eerste wereldoorlog helemaal nog niet zijn uitgewerkt. En zien we daarvan ook niet de sporen in de (bijna voorbije) eeuwherdenking? Hoe merkwaardig is het, dat sommige redevoeringen tijdens de eeuwherdenking van 2014-2018 nauwelijks verschilden van het antagonistische taalgebruik aan geallieerde zijde in 1919? En waarom bijvoorbeeld, hekelen velen in de islam nog altijd de kwalijke gevolgen van een verdrag uit de Eerste Wereldoorlog voor het Midden Oosten?

To End All Wars? wil een balans opmaken van diverse vormen van erfenis van en betekenisgeving aan de Eerste Wereldoorlog, zoals die zich de voorbije honderd jaar hebben gereveleerd. Vanuit het unieke herdenkingsperspectief dat Ieper met zich meedraagt, wordt kritisch gereflecteerd over de voorbije vier jaar eeuwherdenking, en wordt de vraag gesteld welke betekenis de Eerste Wereldoorlog morgen nog moet of zal hebben.
IFFM en CEGESOMA wisten een indrukwekkend programma van sprekers samen te stellen, met Jay Winter, Nicolas Offenstadt, Carole Fink, Stefan Berger, Bruce Scates, Rae Frances, Pieter Lagrou, Piet Chielens en vele anderen. Bemerk ook de fijne avondprogrammatie die aan de conferentiedagen gekoppeld is. Deze conferentie is een absolute must voor iedereen die de voorbije jaren / decennia met de Eerste Wereldoorlog is bezig geweest.

Wij hopen velen onder jullie op TEAW? te ontmoeten!

Praktisch
  • Wat: Internationale Conferentie To End All Wars?
  • Waar: Ieper, CC Het Perron
  • Wanneer: 22 – 25 augustus 2018
  • Taal conferentie: Engels
  • Programma en inschrijving: www.teaw.be