Contactdag CAG: Bouwen en heropbouwen
06 september 2018 - Ieper - Bron: CAG
Het plattelandsherstel na de Eerste Wereldoorlog
Maandag 1 oktober 2018
CC Het Perron | Ieper

100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog richt CAG, in samenwerking met meerdere partners, de blik op de periode die volgde. De jaarlijkse contactdag schenkt aandacht aan de wederopbouw van het platteland en het naoorlogse herstel.

Met de heropbouw van de boerderijen, de rurale maatschappij en het landschap werd de grondslag gelegd voor de Westhoek die wij vandaag kennen. Verleden, heden en toekomst zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vier sprekers geven een inkijk in evenveel facetten van de wederopbouw en hoe die tot op vandaag voortleeft.

In de namiddag trekken we de boer op en gaan op zoek naar sporen van de wederopbouw in de landbouw, de hoeves en het landschap. Aandacht gaat uit naar de omgang met dit erfgoed en de erfgoedzorg vandaag en morgen.

Praktisch
  • Maandag 1 oktober 2018
  • CC Het Perron | Fochlaan 1 | 8900 Ieper
  • CC Het Perron ligt vlak naast het station van Ieper en is dus makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer. Wie met de wagen komt, vindt parkeerplaats op de parking voor het station of in de parking Tulpenlaan  (routebeschrijving).
  • Voor de verplaatsingen wordt busvervoer voorzien.
Inschrijven

Gelieve in te schrijven vóór 21 september via het inschrijvingsformulier. Vermeld ook zeker of u wenst deel te nemen aan het namiddagprogramma. 

Deelnameprijs is €15 (incl. koffie, lunch, documentatiemap en namiddagprogramma). Het bedrag is te storten op rekeningnummer BE65 4310 7610 9196 met vermelding van uw naam en 'Contactdag Wederopbouw’.

Indien je een factuur wenst, gelieve dit te vermelden bij de inschrijving en bezorg ons de volledige facturatiegegevens.
 
Contact