Practical info
Name
ALBERT
First name
I
Date of birth
08/04/1875
Date of death
17/02/1934
Title
King
Extra information
  • 1875: Op 8 april wordt te Brussel Albert, Leopold, Clément, Marie, Meinrad geboren als vijfde kind van Prins Philippe, Graaf van Vlaanderen en broer van Leopold II, en van Prinses Marie van Hohenzollern-Sigmaringen.
  • 1900: Prins Albert trouwt met Elisabeth, hertogin van Beieren. Het Koninklijk paar heeft drie kinderen: Leopold (1901-1983), die later Koning Leopold III werd, Karel (1903-1983), toekomstig regent en Marie-José (1906-2001).
  • 1906: Albert sticht het instituut "Ibis", een tehuis en een school voor de wezen van vissers.
  • 1909: Op 23 december volgt Albert Koning Leopold II op.
  • 1913: Op 30 augustus wordt een wet afgekondigd die een veralgemening van de militaire dienstplicht invoert (alle zonen van eenzelfde gezin moeten voortaan onder de wapens).
  • 1914: Op 2 augustus neemt Koning Albert I, overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet, het bevel over het leger.
  • 1918: Na de wapenstilstand van 11 november maken Koning Albert I, Koningin Elisabeth en de Prinsen op 22 november een triomfantelijke intocht te Brussel. In zijn troonrede van diezelfde dag kondigt Koning Albert I belangrijke hervormingen aan: het algemeen enkelvoudig stemrecht, de volledige gelijkheid van de twee landstalen, de vervlaamsing van de Universiteit van Gent, de erkenning van de syndicale vrijheden en de uitbreiding van de sociale wetgeving.
  • 1928: Op initiatief van Koning Albert I wordt het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgericht, dat zich toespitst op de industriële ontplooiing.
  • 1934: Op 17 februari komt de Koning om het leven bij een val van de rotsen in Marche-les-Dames. Vele oudstrijders begeleiden de Vorst naar zijn laatste rustplaats. (Bron: www.monarchie.be)
Related items
Related links