Praktische info
Naam
BENT
Voornaam
PHILIP ERIC
Datum van overlijden
01/10/1917
Titel
Lieutenant Colonel VC DSO
Extra informatie
BENT, Lieutenant Colonel, PHILIP ERIC, V C, D S O, 9th Bn. Leicestershire Regiment. 1st October 1917. Age 26. Native of Halifax, Nova Scotia. Tyne Cot Memorial Panel 50 to 51 Vertaling uit "The London Gazette" : "Voor uiterst uitzonderlijke blijken van dapperheid gedurende een hevige vijandelijke aanval, toen de rechtervleugel van zijn eigen troepen en het bataljon rechts van hen werden teruggedrongen. De situatie was heel kritiek ten gevolge van de verwarring die de aanval en de hevige artilleriebeschietingen hadden teweeggebracht. Lieut.-Col. Bent verzamelde persoonlijk het reservepeloton en leidde het, samen met mensen van andere compagnie's en van verschillende regimentaire afdelingen, in de tegenaanval; dit, nadat hij eerst andere officieren richtlijnen had gegeven voor de verdediging. De kalmte en het prachtige voorbeeld dat Lieut.-Col. Bent tentoonspreidde, voor al zijn mensen, van welke graad ook, resulteerde in het beveiligen van een gedeelte van de lijn, die van essentieel belang was voor verdere operaties. Deze zeer moedige officier werd gedood bij het leiden van een aanval, die hij bezielde met de strijdkreet: "Vooruit, Tijgers !"."
Verwante items