Bridge on the old IJzer at Elzendamme
Practical info
Location
Elzendamme, brug over de oude IJzer
Stavele, Alveringem
Coordinates
GPS-Reference R5341 - STAVELE - Brug over de oude IJzer te Elzendamme
DMSX N 50°57'06.9'' - E002°43'08.2''
DMX N 50°57.116' - E002°43.137'
D N 50.951926° - E002.718948°
UTM 31U E 480258 N 5644516
GOOGLE EARTH 50 57.116 N, 002 43.137 E
Maps
• Mapquest
Info
De bestendige deputatie van West-Vlaanderen gaf eind november 2000 een gunstig advies aan het voorstel tot bescherming als monument van de brug over de Dode of Oude IJzer. De brug ligt in de wijk Elzendamme - grondgebied Stavele (Alveringem) en Lo-Reninge - naast de gewestweg N8. Tijdens de eerste wereldoorlog was op deze plaats een badplaats van het Belgisch leger gevestigd. Het gaat om een natuurstenen brug met twee segmentbogen en bruggenhoofden in baksteenmetselwerk en natuursteen. De brug lag oorspronkelijk op het tracé van de Rijksweg Ieper-Veurne, nu de N8. Volgens sommigen zou het ontstaan van de brug en van de weg teruggaan tot rond 1780, toen de Oostenrijkers hier de plak zwaaiden maar oude kadasterplannen tonen aan dat de brug iets jonger moet zijn. Wellicht dateert ze van de Hollandse Periode (1815-1830). Een exacte bouwdatum is niet bekend. Op een bepaald ogenblik werd de oude weg rechtgetrokken. Daardoor kwam de brug naast de weg te liggen, wat haar redding betekende. Zo moest ze niet wijken voor wegverbredingen en moderniseringswerken. Ook de smalle kasseiweg bleef gespaard. De brug ,,overleefde'' ook de Eerste Wereldoorlog. De brug over de Dode IJzer is merkwaardig als zeldzaam overbijfsel van de vroeg-19de-eeuwse verkeersinfrastructuur. Ze vormt ook een bijzonder fraai element in het landschap. De beslissing tot definitieve bescherming ligt bij de bevoegde Vlaamse minister.