Landscape art Pervijze
Practical info
Location
Near the old railway Nieuwpoort-Diksmuide at Pervijze.
Pervijze, Diksmuide
Date
22/10/2004
Coordinates
GPS-Reference R6270 - PERVIJZE - Landschapskunstwerk
DMSX N 51°04'55.0'' - E002°47'30.4''
DMX N 51°04.917' - E002°47.507'
D N 51.081944° - E002.791778°
UTM 31U E 485414 N 5658958
GOOGLE EARTH 51 04.917 N, 002 47.507 E
Maps
• Mapquest
Info
Dit landschapskunstwerk, dat langs het fietspad op de oude spoorwegbedding van Nieuwpoort naar Diksmuide ligt, verwijst naar de eerste wereldoorlog. Deze site in de buurt van Pervijze is met het werk van Lucas Coeman een sobere herdenking geworden aan de lokale oorlogsgebeurtenissen. De spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide vormde immers de grens van de Belgische verdedigingslinie.

104 gelijkvormige blokken in grijs beton zijn in een welbepaald patroon in het weiland gelegd. De blokken vormen de getallen 4, 8, 19, 14, 11, 11, 19 en 18, getallen die samen de data 4 augustus 1914 en 11 november 1918 vormen: het begin- en eindpunt van de Eerste Wereldoorlog. Er werd gekozen voor beton omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de eerste maal gebruik werd gemaakt van beton als strategisch beschermingsmiddel. Het kunstwerk verwijst ook naar het gebruik van houten loopbruggen of “passerellen” die de soldaten in de IJzervlakte gebruikten om natte, drassige plekken te overbruggen.

Het kunstwerk kadert in het project “landschapskunst in de Westhoek” van de provincie, die hiermee op een kunstzinnige manier de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in het landschap wil verwerken. De provincie schreef een wedstrijd uit en het ontwerp van kunstenaar Lucas Coeman werd uitverkozen. De ruilverkaveling Stuivekenskerke stond in voor de concrete uitvoering op het terrein.

Eerder dit jaar werd een landschapskunstwerk in Fortem ingehuldigd. Daar werkte de provincie samen met het ruilverkavelingscomité Fortem. Het landschapskunstwerk ligt langs de oude spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide. Enkele jaren geleden werd die door de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het landinrichtingsproject de Westhoek heringericht als fietspad. Vele duizenden fietsers hebben ondertussen het fietspad gebruikt. Een laatste onderdeel van de herinrichting omvat de nodige werken aan bunkers en schuilplaatsen om ze voor de toekomst te behouden. De werken aan deze beschermde monumenten zijn gepland voor 2005.
Related items
Related links