Leade light window in remembrance of the victims of Wervik
Practical info
Who/What
Oorlogsslachtoffers van Wervik
Location
Pastorijstraat, St.-Medarduschurch
Wervik, Wervik
Coordinates
GPS-Reference R5937 - WERVIK - St.-Medarduskerk
DMSX N 50°47'03.4'' - E003°02'12.4''
DMX N 50°47.056' - E003°02.207'
D N 50.784264° - E003.036787°
UTM 31U E 502593 N 5625835
GOOGLE EARTH 50 47.056 N, 003 02.207 E
Maps
• Mapquest
Info
Een glas-in-lood raam herinnert aan de oorlogsslachtoffers van Wervik : het Belgisch wapenschild en de nationale deviezen : "Eendracht maakt macht" en "L'Union fait la force".
Extra information
Technische beschrijving: Spitsboogvormig venster versierd met maaswerk en onderverdeeld in twee lancetramen met driepas en versierd met het glas-in-loodramen en bovenaan een oculus. In het oculus: gekroond Belgisch wapenschild met banderol, "Eendracht maakt macht", "L'Union fait la force".

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)