Memento military victims Zarren
  • Fragment van het memento.
  • De lijst met gesneuvelde soldaten.
Practical info
Who/What
Militaire slachtoffers van Zarren
Location
Esenstraat, St.-Dionysiuskerk (binnen tegen rechterzijgevel)
Zarren, Kortemark
Coordinates
GPS-Reference R5755 - ZARREN - St.-Dionysiuskerk
DMSX N 51°01'07.3'' - E002°57'29.4''
DMX N 51°01.121' - E002°57.490'
D N 51.018691° - E002.958161°
UTM 31U E 497065 N 5651904
GOOGLE EARTH 51 01.121 N, 002 57.490 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire slachtoffers van Zarren staan op een papieren memento achter glas. De tekst is met de wapenschilden van de negen provincies omgeven. Bovenaan staat de engel Michaël.
Extra information
Technische beschrijving: Papieren memento achter glas met geprofileerde houten omlijsting met driehoekige bekroning. De tekst is aan drie zijden omgeven door een beschilderde randversiering, met op de achtergrond een netwerk van bleekblauwe bloemmotieven en op de voorgrond de wapenschilden van de negen provincies. Bovenaan in het midden staat de engel Michaël met harnas en helm, hij heeft breed uitgespreide vleugels en steunt op een lang zwaard met het opschrift "Quius ut Deus". Links en rechts van de engel is een uitwaaierende palmtak geplaatst. Onderaan in de boord staat een weegschaal. De tekstbanderol draagt een Belgisch wapenschild.

(Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)