Practical info
Name
PASQUIER
First name
ARTHUR
Title
Onderluitenant
Extra information
In zijn veldtochtnotities schetst de Waal Arthur L. Pasquier ons een uitzonderlijk beeld van de Grote Oorlog. Als student met uitmuntende resultaten krijgt hij in juli 1914 van zijn vader een echte motor. Bij het uitbreken van het krijgsrumoer begin augustus beslist hij die machine naar het leger mee te nemen, hij wordt koerier en kan de veldtocht vanuit zijn speciale opdracht op een heel eigen manier volgen.
Related links