De grote oorlog van onderluitenant Arthur L. Pasquier
André Gysel
De grote oorlog van onderluitenant Arthur L. Pasquier
Veldtochtnotities 1914-1918 van een Waal in de Westhoek

In zijn veldtochtnotities schetst de Waal Arthur L. Pasquier ons een uitzonderlijk beeld van de Grote Oorlog. Als student met uitmuntende resultaten krijgt hij in juli 1914 van zijn vader een echte motor. Bij het uitbreken van het krijgsrumoer begin augustus beslist hij die machine naar het leger mee te nemen, hij wordt koerier en kan de veldtocht vanuit zijn speciale opdracht op een heel eigen manier volgen.

Na de IJzerslag in de tweede helft van oktober 1914 hangt hij van zijn noodgedwongen verblijf in de Westhoek een boeiend relaas op, doorspekt met persoonsnamen, toponiemen en feiten. Hier is zijn rol als koerier minder relevant en beslist hij over te gaan naar de Artillerie waarbij hij carrière maakt en onderluitenant wordt. In Woesten bij Ieper raakt hij gewond bij een ontploffing, herstelt voorspoedig en overleeft ook het eindoffensief.

Arthur L. Pasquier had niet de bedoeling zijn geschriften te publiceren maar hij wordt er in 1938 mee op aandringen van zijn broer Alex door de geschiedenis als toe gedwongen de mensheid een spiegel voor te houden en te wijzen op een mogelijk nakend nieuw conflict. Hij laat die waarschuwing horen vanuit de Nieuwe Wereld aan het oude Europese continent dat zich niet boven het niveau van zijn interne stammentwisten weet te verheffen.

Auteur: André Gysel °1942, leraar Nederlands en geschiedenis, Sint-Aloysiuscollege, Diksmuide, Toeristische Gids voor de Westhoek en Natuurgids in de Blankaart. In een streek die door de Grote Oorlog werd getekend, gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar alles wat enigszins met 14-18 verband houdt.

Technische gegevens:
  • 16,5 x 24 cm staand
  • 164 illustraties
  • Auteur : André Ghysel

Gepubliceerd 14/04/2000.