Practical info
Name
RATHE
First name
KAREL
Date of birth
13/03/1896
Date of death
02/10/1918
Extra information
Karel Rathé werd geboren in een politiek geëngageerde familie op Ten Bogaerde. Dit politieke engagement bleek ook een kenmerk te zijn van Karel Rathé dat de rest van zijn leven zou tekenen. Tijdens zijn collegejaren in Veurne was hij een heel intelligente student. Hij werd lid van het bestuur van zoveel mogelijk schoolse organisaties en hij kon er grote invloed uitoefenen. Hij werd ook leider van de Veurnse afdeling van het AKVS en leerde zo Jeroom Leuridan kennen. Ze werden goede vrienden en samen werden ze echte flaminganten. Karel Rathé studeerde in 1914 af als primus perpetuus. Na zijn jaren in Ten Bogaerde en Veurne wilde hij een opleiding volgen om missionaris van Scheut te worden. Deze scheutisten bleken een kern van Vlaamsgezinde katholieken te bezitten, wat Karel Rathés flamingantisme weer wat versterkte. Oorspronkelijk volgde Karel Rathé zijn studies in het hoofdkwartier van de scheutisten in Leuven. Later werd dit verder gezet in Clapham Park. Zijn zware studies werden onderbroken door het uitbreken van de oorlog. Volgens de militiewet van de Belgische regering van maart 1915 moesten de meeste novicen, waaronder Karel Rathé, een opleiding volgen tot Brancardier in het C.I.B.I. Auvours. Dit betekende dat de oorlog voor Karel Rathé begonnen was. In 1916 werd hij een deel van de Ambulance Colonne (AC) van de 6de legerdivisie.Twee maanden later werd hij doorgestuurd naar het 2de Regiment Grenadiers van de 6de Legerdivisie.In 1918 voegde Karel Rathé zich ook bij de administratietroepen van de geneeskundige dienst (TASS). Deze functies kreeg hij omdat hij novice was. De meeste van de novicen, scheutisten, priesters,… kregen taken als brancardier. De oorlog deed ook zijn flamingantisme een andere wending nemen, namelijk die van de Frontbeweging. Karel Rathé uitte zijn Vlaamsnationalisme door het schrijven en het zelfs volledig uitgeven van frontblaadjes: hij schreef in de Vlaamsche Vlagge, in Ons Vaderland, hij gaf De Kerels-Veurnsch Studentenoorlogsblad volledig zelf uit en werkte mee aan een nieuwe Keikop in Kaki. Uiteindelijk konden de dromen van Karel Rathé niet bewaarheid worden. Toen het eindoffensief losbrak, werd hij getroffen op 2 oktober 1918 in Moorslede. Karel Rathé met zijn edele gedachten en bedoelingen, vol ambitie voor de toekomst, moest sneuvelen.
Related links