Hagle Dump Cemetery
  • Een zicht op deze begraafplaats.
  • Plot I rijen C en D : vooral doden van een Duitse bom op Hagle Dump op 27 april 1918
Praktische info
Situering
Galgestraat / Sint-Pietersstraat (tussen huisnummers 44 en 46)
Elverdinge, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5570 - Hagle Dump Cemetery
DMSX N 50°51'41.5'' - E002°46'52.9''
DMX N 50°51.692' - E002°46.882'
D N 50.861536° - E002.781360°
UTM 31U E 484612 N 5634450
GOOGLE EARTH 50 51.692 N, 002 46.882 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Elverdinge bleef de hele oorlog achter de Britse lijnen. Hospital Farm Cemetery en Ferme-Olivier Cemetery (allebei Elverdinge) werden de eerste oorlogsjaren voor Britse bijzettingen gebruikt. Hagle Dump lag 3 km ten zuidwesten van Elverdingedorp. De aanleg van de begraafplaats begon in april 1918 tijdens de Leieslag. Ze werd zowel door gevechtseenheden als door field ambulances gebruikt tot in oktober. Na de oorlog kwam er een uitbreiding (Plots III en IV) door de concentratie van geïsoleerde graven uit het slagveld. De graven van 26 Amerikaanse militairen, gesneuveld in juli-september 1918 en van 2 Franse doden werden naar andere begraafplaatsen overgebracht.

Er worden nu 437 Commonwealthdoden herdacht en twee van een andere nationaliteit. Bijna 2/3 van de doden zijn niet-geïdentificeerden. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 1818 m² en is door een rode baksteenmuur omsloten; Brielen Military Cemetery, waarvan 20 Britse graven naar hier werden overgebracht, lag net ten oosten van Brielendorp. Ze werd van april 1915 tot september 1917 gebruikt en bevatte de graven van 31 Franse militairen, 16 van het Verenigd Koninkrijk en 4 Canadezen.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 397
  • Canada: 14
  • Australië: 26
  • Totaal Commonwealth: 437
  • Andere nationaliteiten: 2
Gerelateerde personen