Chapel in remembrance of the old church of Oostkerke
Practical info
Location
Cayennestraat (Cemetery)
Oostkerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R5387 - OOSTKERKE - Kapel
DMSX N 51°02'48.7'' - E002°47'48.9''
DMX N 51°02.811' - E002°47.815'
D N 51.046858° - E002.796921°
UTM 31U E 485764 N 5655055
GOOGLE EARTH 51 02.811 N, 002 47.815 E
Maps
• Mapquest
Info
Kapel ter herdenking aan de vooroorlogse kerk van Oostkerke, gebombardeerd in 1914-1918

Tevens grafkapel van drie pastoors:
  • Felix Degrendel (1836-1917)
  • Gustaaf Vanderstraete (1876-1942)
  • Gerard Bossuyt (1907-1980)