Memento mori military victims Bulskamp
Practical info
Who/What
Militaire slachtoffers van Bulskamp
Location
Bulskampstraat, binnen in St.-Bertinuskerk, tegen de rechtermuur
Bulskamp, Veurne
Coordinates
GPS-Reference R5896 - BULSKAMP - St.-Bertinuskerk
DMSX N 51°02'35.9'' - E002°39'02.8''
DMX N 51°02.599' - E002°39.047'
D N 51.043319° - E002.650777°
UTM 31U E 475518 N 5654700
GOOGLE EARTH 51 02.599 N, 002 39.047 E
Maps
• Mapquest
Info
Memento met houten omlijsting, foto's en tekeningen tegen een papieren achtergrond, beschermd met een glazen plaat. "Gesneuvelde van Bulscamp-Moere Oorlog 1914-1918" "O mijn volk, ik zal uw graven openen en ik zal u brengen in Israëls land" Foto's en gegevens ongeveer in chronologische volgorde op datum van overlijden.