Commemorative column military victims of Bulskamp
Practical info
Who/What
Militaire slachtoffers van Bulskamp
Location
Bulskampstraat, Kerkhof (St.-Bertinuskerk)
Bulskamp, Veurne
Date
13/07/1921
Coordinates
GPS-Reference R5896 - BULSKAMP - St.-Bertinuskerk
DMSX N 51°02'35.9'' - E002°39'02.8''
DMX N 51°02.599' - E002°39.047'
D N 51.043319° - E002.650777°
UTM 31U E 475518 N 5654700
GOOGLE EARTH 51 02.599 N, 002 39.047 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire slachtoffers van Bulskamp staan chronologisch vermeld op een bronzen gedenkplaat op een hardstenen zuil met op de top een kruis met bloemmotief.
Extra information
Technische beschrijving : Een vierkante naar boven toe versmallende zuil uit hardsteen staat op een voetstuk met drie treden. De zuil is onderaan geprofileerd en heeft in het midden een doorlopende geprofileerde kroonlijst. De geprofileerde kroonlijst bovenaan is versierd met een doorlopende tandlijst en een eikebladtorus. Op de top staat een kruis met bloemmotief in het midden. Rechthoekige bronzen gedenkplaat tegen een hardstenen plaat bevestigd. De namen van de militairen zijn chronologisch gerangschikt met ingegrifte zwart beschilderde letters. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)