Memorial 3de linieregiment
  • Zicht op het gedenkteken. Links en rechts onderaan twee gedenkplaten.
  • De gedenkplaat in het Nederlands.
  • De Franstalige gedenkplaat.
  • Gedenkplaat voor het 3de linieregiment.
Practical info
Who/What
3de linieregiment
Location
Diksmuidseweg, linkeroever kanaal Ieper-IJzer
Bikschote, Langemark-Poelkapelle
Date
26/04/1953
Coordinates
GPS-Reference R5539 - BOEZINGE - Gedenkteken 3de linieregiment 1915
DMSX N 50°55'09.9'' - E002°50'37.0''
DMX N 50°55.164' - E002°50.616'
D N 50.919407° - E002.843601°
UTM 31U E 489006 N 5640874
GOOGLE EARTH 50 55.164 N, 002 50.616 E
Maps
• Mapquest
Info
Dit monument vervangt het vroegere monument dat was aangebracht aan de Steenstratebrug. Boven op de twee uiteinden van de brugleuningen werden drie bronzen geweren tegen elkaar geplaatst. De stenen brugleuningen werden versierd met bronzen palmen en herinneringsplaten. De Nederlandse tekst luidde : "Ter roemrijke nagedachtenis aan de 162 officieren, onderofficieren en soldaten van het 3e linieregiment, die van 24 april tot 10 mei 1915, gevallen zijn te Steenstraat by hun deelneming aan het stuiten van het Duitsch offensief, dat op 22 april losgeketend werd met stikgassen". Dit 3de linieregiment was vóór de eerste wereldoorlog in Oostende en Ieper gekazerneerd. Van 24 april 1915 tot 10 mei 1915 was het hier achter het kanaal opgesteld en leed er aanzienlijke verliezen bij de Duitse gasaanvallen. Op 28 mei 1940 lieten aftrekkende Britse troepen de brug springen waardoor dit monument vernield werd. Gelukkig had oudstrijder Achiel Durnez uit Zuidschote lont geroken. Hij kon nog net op tijd de bronzen platen losschroeven en verstopte ze bij zich thuis. Op 26 april 1953 werd het nieuwe monument ingehuldigd door de verbroedering van de oudstrijders van het 3de en 23ste linieregiment. De oorspronkelijke bronzen platen werden opnieuw gebruikt. Het is een eenvoudig wit stenen kruis met een uitgebeiteld zwartgeschilderd zwaard. Op de voet van het kruis hangt een bronzen plaat met het cijfer 3 onder de koninklijke kroon : het nummer van het regiment met het kenteken van de linie-infanterie. Links en rechts, tegen het boogvormige omheiningsmuurtje hangen de oorspronkelijke tekstplaten.
Extra information
Technische beschrijving : Gedenkteken bestaande uit een lage breukstenen muur, gebouwd in U-vorm, afgedekt met hardstenen platen. In het midden een hoog wit beschilderd kruis, waarin een sabel is uitgehouwen. De bevloering is eveneens uit breuksteen. Op de muur zijn drie bronzen gedenkplaten aangebracht. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)