Memorial military victims Lo
  • Herdenking in september 1966: de heren Claeys en voorzitter Vanassche uit Ieper (foto Georges Rommelaere).
Practical info
Who/What
Militaire slachtoffers
Location
West-Breydel (naast de St.-Petruskerk)
Lo, Lo-Reninge
Date
30/09/1923
Coordinates
GPS-Reference R5788 - LO - St.-Petruskerk
DMSX N 50°58'52.3'' - E002°44'55.8''
DMX N 50°58.871' - E002°44.930'
D N 50.981186° - E002.748833°
UTM 31U E 482368 N 5647762
GOOGLE EARTH 50 58.871 N, 002 44.930 E
Maps
• Mapquest
Info
Het dodenmonument in Lo is uitzonderlijk. Een jonge vrouw, het zinnebeeld van de stad, kijkt in de richting van de IJzer en rijst op uit het puin waarop de namen van de doden staan. Onder invloed van de 'Vossenbond' (Vlaamse oudstrijders) staan hier ook de verzen van de priester-dichter Cyriel Verschaeve : "Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand, hoop op den oogst, o Vlaanderland". (Bron : Roger Verbeke "Monumenten getuigen : militaire begraafplaatsen en gedenktekens" in "De IJzer")
Extra information
Technische beschrijving : Op de boord van een rond podium, bestaande uit ruw behouwen hardstenen blokken, staan zes blokken opgesteld, waarin kruisen zijn uitgehouwen. In het midden van het podium staat het beeld van een vrouw met een hoofddeksel, die met afgewend hoofd stug in de verte kijkt. Het beeld rijst op uit een monolithish blok en is weinig gedetailleerd uitgewerkt. Met haar massieve hand houdt zij een bosje korenhalmen tegen de wand van een blok aangedrukt. Op de wand staan de namen van de slachtoffers aangeduid, evenals een versiering met vlammetjes. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links