Memorial stone in remembrance of the military victims of Beselare
Practical info
Who/What
Militaire slachtoffers Beselare
Location
Beselareplaats (neart the St.-Martinuschurch)
Beselare, Zonnebeke
Date
31/07/1927
Coordinates
GPS-Reference R5941 - BESELARE - St.-Martinuskerk
DMSX N 50°50'52.7'' - E003°01'30.5''
DMX N 50°50.879' - E003°01.509'
D N 50.847980° - E003.025147°
UTM 31U E 501770 N 5632920
GOOGLE EARTH 50 50.879 N, 003 01.509 E
Maps
• Mapquest
Info
Het monument voor de militaire slachtoffers van Beselare toont een overwinningsgodin met een palmtak en een lauwerkrans in de handen. Een gesneuvelde ligt tegen een geknielde jonge vrouw die de soldaat omarmt. Er is ook een heldenhuldekruis met de letters "AVV VVK".
Extra information
Technische beschrijving : Gedenksteen geplaatst achter twee halfronde bloembakken uit natuurstenen blokken opgebouwd. Op een hoge plint in ruw gehouwen hardstenen blokken, staat een rechthoekige gedenksteen tussen twee hoekpilasters, die bovenaan afgerond zijn en die aan de zijkant gesteund worden door een klein geprofileerd hardstenen blok. De eigenlijke steen is bovenaan licht spitsboomvormig met een fries met rozen en in het midden het Belgische wapenschild. In het midden in een nis staat de volgende reliëfvoorstelling : centraal staat een overwinningsgodin met lang haar, gespreide vleugels en gekleed in een lang gewaad. In de linkerhand houdt zij een palmtak en in de rechter een lauwerkrans; links op de voorgrond leunt een dode soldaat in velduitrusting aan tegen een geknielde jonge vrouw met lang haar en een sluier op het hoofd. Opvallend is dat zij schoenen met hoge hakken draagt. Zij omarmt de soldaat en haar gelaat drukt een grote droefheid uit. Rechts op het tweede plan staat een heldenhuldekruis afgebeeld met de letters "AVV VVK". (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related persons
Related links