Military cell Wulveringem
Practical info
Location
Wulveringemstraat (former school)
Wulveringem, Veurne
Coordinates
GPS-Reference R6284 - WULVERINGEM - Militair cachot
DMSX N 51°00'56.5'' - E002°39'19.3''
DMX N 51°00.942' - E002°39.322'
D N 51.015694° - E002.655361°
UTM 31U E 475825 N 5651626
GOOGLE EARTH 51 00.942 N, 002 39.322 E
Maps
• Mapquest
Info
Dit cachot, een half boven- en halfondergronds bijgebouwtje van de gemeenteschool te Wulveringem, met een tongewelf van 1,80 m hoog, 2,10 m breed en 4,50 m lang, bezit twee kleine raampjes van 20 op 15 cm en was afgeschermd met kippengaas.

In dit bijgebouwtje werden tijdens de Eerste Wereldoorlog talrijke Vlamingen om hun gezindheid opgesloten. De bekendste zijn Paul Davidts, Lodewijk Loos, Karel de Schaepdrijver en Albert Honoré. Ze hadden openlijk geprotesteerd tegen de verbanning van aalmoezenier Paul Van Der Meulen, die voorzichtigheid bepleit had bij het beoordelen van activisten en daarmee de Vlaamse zaak verdedigde.

(Info: Jozef Ameeuw op infodrager cachot)