Painting Cyriel Verschaeve
Practical info
Who/What
Cyriel Verschaeve
Location
Sint-Audomaruskerk Alveringem
Alveringem, Alveringem
Coordinates
GPS-Reference R6180 - ALVERINGEM - Sint-Audomaruskerk
DMSX N 51°00'43.5'' - E002°42'38.0''
DMX N 51°00.725' - E002°42.634'
D N 51.012079° - E002.710559°
UTM 31U E 479695 N 5651207
GOOGLE EARTH 51 00.725 N, 002 42.634 E
Maps
• Mapquest
Info
Het altaar in de dwarsbeuk werd in 1936 geschonken door de parochianen naar aanleiding van het zilveren ambtsjubileum van pastoor Volbout, kapelaan Verschaeve, kerkbaljuw Stangé en koster Vandeweghe. In het midden prijkt een schilderij van K. De Bondt met een allegorische voorstelling van Cyriel Verschaeve als de H. Kristoffel