Grave Cyriel Verschaeve
  • De rij heldenhuldezerkjes op het kerkhof van Alveringem.
  • Het graf van kapelaan Cyriel Verschaeve.
Practical info
Location
Kerkhof
Alveringem, Alveringem
Coordinates
GPS-Reference R5324 - ALVERINGEM - Graf Cyriel Verschaeve
DMSX N 51°00'42.3'' - E002°42'39.0''
DMX N 51°00.705' - E002°42.650'
D N 51.011750° - E002.710833°
UTM 31U E 479714 N 5651171
GOOGLE EARTH 51 00.705 N, 002 42.650 E
Maps
• Mapquest
Info
De controversiële priester-dichter Cyriel Verschaeve was van 1911 tot 1939 kapelaan te Alveringem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij bezieler van de Frontbeweging. Hij stierf in 1949 in Oostenrijk en werd later, na een bewogen overbrenging, in Alveringem opnieuw begraven in 1973. In mei 1987 werden rond het graf van priester-dichter kapelaan Cyriel Verschaeve 8 Vlaamse oudstrijders bijgezet. Het project maakte deel uit van de herschikkingswerken rond de begraafplaats.