Painting in remembrance of the military victims of Brielen
  • Detail van het schilderij.
Practical info
Who/What
Military victims of Brielen
Location
Veurnseweg, church (inside above the entrance)
Brielen, Ieper
Coordinates
GPS-Reference R5557 - BRIELEN - O.L.V-kerk
DMSX N 50°52'05.5'' - E002°50'55.7''
DMX N 50°52.091' - E002°50.929'
D N 50.868182° - E002.848814°
UTM 31U E 489361 N 5635177
GOOGLE EARTH 50 52.091 N, 002 50.929 E
Maps
• Mapquest
Info
A painting commemorates the military victims of Brielen.
Extra information
Technische beschrijving: Zeer groot schilderij opgevat als een vast drieluik met geprofileerde houten lijst. In het midden verschijnt de triomferende Christus met aureool en gestrekte armen. Hij maakt een beschermend gebaar over twee engelen die het Belgische wapenschild (links) en het wapenschild van Vlaanderen (rechts) dragen. Zij zijn geplaatst in een lichtende hemel bevolkt met engelen. Op de voorgrond ligt een dode militair, hij wordt ondersteund door een kloosterlinge (symbool ziekenzorg). Links en rechts bevindt zich de gekwetste en rouwende bevolking. Op de achtergrond: het verwoeste en brandende Ieper.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)