Statue 7de linieregiment and the battle of the IJzer and the battle of Lombardsijde
Practical info
Who/What
7de linieregiment aan de slag van de IJzer en slag van Lombardsijde
Location
Brugse Steenweg, links richting Mannekensvere, ter hoogte van de Uniebrug (linkeroever van de IJzer)
Sint-Joris, Nieuwpoort
Date
1932
Coordinates
GPS-Reference R5853 - SINT-JORIS - Uniebrug
DMSX N 51°07'37.9'' - E002°48'04.7''
DMX N 51°07.632' - E002°48.078'
D N 51.127200° - E002.801300°
UTM 31U E 486095 N 5663988
GOOGLE EARTH 51 07.632 N, 002 48.078 E
Maps
• Mapquest
Info
Bij de Uniebrug aan de Brugsesteenweg (de weg naar Mannekensvere) staan twee gedenktekens. De stoere soldaat van het zevende linieregiment, op de linkeroever, herinnert sinds 1932 aan de doden tijdens de slag aan de IJzer (oktober 1914) en het gevecht bij Lombardsijde (november 1914). Het monument voor het veertiende linieregiment staat op de oever waar het regiment 900 man verloor tussen 22 en 24 oktober 1914.
Extra information
Technische beschrijving : Op een aarden platform met toegangstrappen staat een geprofileerde sokkel met een vooruitspringend deel. Hoog rijst een massief beeld van een soldaat op, die dreigend kijkt in de richting van de IJzer, de handen gevouwen over het geweer, in militaire houding, alsof hij eerbetoon brengt aan zijn overleden makkers. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)