Statue of the Holy Hart in remembrance of the civilian and military victims of Esen (WW I and WW II)
  • -
  • Het Heilig Hartbeeld met gespreide armen.
Practical info
Who/What
Civilian and military vitims of Esen of both World Wars
Location
Esenplein (on the right, next to the cemetery)
Esen, Diksmuide
Date
05/06/1932
Coordinates
GPS-Reference R5366 - ESEN - St.-Pieterskerk
DMSX N 51°01'46.4'' - E002°54'10.1''
DMX N 51°01.773' - E002°54.168'
D N 51.029545° - E002.902805°
UTM 31U E 493184 N 5653114
GOOGLE EARTH 51 01.773 N, 002 54.168 E
Maps
• Mapquest
Info
Het bronzen beeld van het Heilig Hart staat met gespreide armen bovenop een hardstenen sokkel met zuiltjes op de hoeken.
Extra information
Technische beschrijving: Op een trede staat een hoge tweedelige geprofileerde sokkel uit hardsteen met halfronde zuiltjes op de hoeken. Op de top staat het beeld van het H. Hart in brons, met gespreide armen, het hart met kruis en met doornenkroon omgeven, aureool achter het hoofd.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links