W. T. Leggett
Practical info
Location
Near the church
Geluwe, Wervik
Coordinates
GPS-Reference R5935 - GELUWE - St.-Dionysiuskerk
DMSX N 50°48'37.3'' - E003°04'37.2''
DMX N 50°48.622' - E003°04.620'
D N 50.810372° - E003.077007°
UTM 31U E 505425 N 5628740
GOOGLE EARTH 50 48.622 N, 003 04.620 E
Maps
• Mapquest
Info
Het kunstwerk 'W.T. Leggett' werd geschonken door Kiwanis Wervik Tabaksstreek en gemaakt door leerlingen (6-12 jarigen) van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Menen, filiaal Wervik Geluwe onder de leiding van Henk Delabie, in samenwerking met Bernard Van-denberghe en Paul Van Gijsegem.
Extra information
- Kiwanis Serviceclub Tabaksstreek Wervik en zijn leden zorgde voor de financiële en logistieke ondersteuning van het kunstproject. - Het Stadsbestuur Wervik-Geluwe bekostigde de sokkel en beloofde om de site in de toekomst te onderhouden. - De leerlingen en hun leerkracht van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Menen filiaal Geluwe realiseerden het werk met een enthousiaste creativiteit. - De kunstenaars Henk Delabie, Bernard Vandenberghe en Paul Van Gijsegem leverden praktische en intellectuele hulp bij het vervaardigen van het kunstwerk en de bronzen beeldjes.
Related links