Adinkerke Military Cemetery
  • Algemeen zicht op Adinkerke Military Cemetery.
Praktische info
Situering
Kromfortstraat, nabij rotonde Adinkerke
Adinkerke, De Panne
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5347 - Adinkerke Military Cemetery
DMSX N 51°04'15.0'' - E002°36'08.6''
DMX N 51°04.251' - E002°36.143'
D N 51.070843° - E002.602390°
UTM 31U E 472142 N 5657778
GOOGLE EARTH 51 04.251 N, 002 36.143 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Van juni tot november 1917 werd het Britse XV Corps ingezet tussen de kust en St.-Joris. De 24th en 39th Casualty Clearing Stations bevonden zich aan de Oosthoek (tussen Adinkerke en Veurne) van juli tot november 1917. De 1st Canadian Casualty Clearing Station voor een korte periode in juni te Adinkerke. Adinkerke Military Cemetery werd gebruikt tijdens de periode dat het XV Corps hier aanwezig was en tijdens enkele korte periodes tot het einde van de oorlog. Een Franse uitbreiding werd aangelegd in 1918. Deze 104 Franse graven werden na de wapenstilstand verwijderd. De meeste graven van de tweede wereldoorlog bevatten de stoffelijke overschotten van slachtoffers van de gevechten tussen De Panne en Duinkerke in mei 1940. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 1144 m² en is met een lage ruwe muur omsloten. Sinds 1970 wordt er jaarlijks in mei een plechtigheid gehouden voor de 40 Tsjechen en Slovaken die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 159 (WW I) - 54 (WW II)
  • Canada: 2 (WW I)
  • Australië: 5 (WW I - 1 WW II)
  • Andere Commonwealth: 2 (WW I)
  • Totaal Commonwealth: 168 (WW I) - 55 (WW II)
  • Andere nationaliteiten: 102 (WW I) - 40 (WW II)
Gerelateerde links