Belgische militaire begraafplaats Adinkerke
  • De toegang tot de Belgische militaire begraafplaats.
  • Een heldenhuldezerkje op deze militaire begraafplaats.
  • Zicht van achteraan de begraafplaats. Op de achtergrond de Sint-Audomaruskerk van Adinkerke.
Praktische info
Situering
Einde van de Heldenweg
Adinkerke, De Panne
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5345 - Belgische militaire begraafplaats Adinkerke
DMSX N 51°04'31.4'' - E002°36'03.6''
DMX N 51°04.524' - E002°36.060'
D N 51.075393° - E002.601008°
UTM 31U E 472048 N 5658284
GOOGLE EARTH 51 04.524 N, 002 36.060 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Op deze begraafplaats liggen Belgische, Britse en Franse doden. De aanleg van de Heldenweg gaf in 1925 aanleiding tot scherp protest. Op bevel van de toenmalige Minister van Landsverdediging werden immers een 130-tal heldenhuldezerkjes verbrijzeld en met rode baksteen vermengd om als ondergrond voor de weg te dienen. Deze grafschennis zou de rechtstreekse aanleiding zijn voor het oprichten van de IJzertoren te Diksmuide. Op de begraafplaats staan nu nog 6 heldenhuldezerkjes.

Op de Belgische militaire begraafplaats van Adinkerke liggen 1.717 Belgische doden begraven en 1 Franse militair onder een Belgische grafsteen. Deze begraafplaats werden tijdens de oorlog aangelegd. Heel wat bijzettingen waren overledenen van het militair hospitaal L'Océan in De Panne.

(Bron: Roger Verbeke - juni 2001)
Gerelateerde links