La Laiterie Military Cemetery
  • De toegang tot La Laiterie Military Cemetery.
  • Een algemeen zicht op deze begraafplaats.
  • Twee graven "Known to be buried in this cemetery"
Praktische info
Situering
Kemmelstraat, links van de weg richting Ieper
Kemmel, Heuvelland
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5432 - La Laiterie Military Cemetery
DMSX N 50°47'29.5'' - E002°50'28.9''
DMX N 50°47.491' - E002°50.481'
D N 50.791523° - E002.841353°
UTM 31U E 488817 N 5626653
GOOGLE EARTH 50 47.491 N, 002 50.481 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
La Laiterie was een melkerij ten noordwesten van de weg van Ieper naar Kemmel. De begraafplaats werd aangelegd in november 1914 en ze bleef in gebruik tot oktober 1918. De verscheidene plots werden meest als regimentsbegraafplaatsen gebruikt. De meerderheid van de graven bv. in plots II, III en X waren respectievelijk de gronden van de 26th, 25th en 24th Canadian Infantry Battalions en alle graven in plot VIII, met uitzondering van één, behoorden tot de 5th Northumberland Fusiliers.

Op 25 april 1918 viel de begraafplaats in vijandelijke handen, begin september werd ze heroverd. Nade oorlog kwam een concentratie van geïsoleerde graven van de slagvelden ten noorden en noordoosten van Kemmel. Er worden nu 751 Commonwealthdoden herdacht. Bijna 1/4 daarvan zijn niet-geïdentificeerden. Twee militairen uit het Verenigd Koninkrijk kregen een 'special memorial' omdat hun graven tijdens de oorlog vernield werden. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 5172 m² en is door een boordsteen omgeven.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 547
  • Canada: 197
  • Australië: 7
  • Totaal Commonwealth: 751
Gerelateerde links