White House Cemetery
 • Het great cross ligt in het verlengde van de ingang.
 • Op deze begraafplaats liggen ongeveer 1.100 soldaten begraven.
 • Belgisch graf
 • Special memorial 27 vernielde graven
Praktische info
Situering
Brugseweg, links richting Sint-Jan, ter hoogte van de Bellewaerdebeek
Sint-Jan, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5630 - White House Cemetery
DMSX N 50°51'42.9'' - E002°53'55.1''
DMX N 50°51.714' - E002°53.918'
D N 50.861906° - E002.898625°
UTM 31U E 492865 N 5634473
GOOGLE EARTH 50 51.714 N, 002 53.918 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Het 'White House' lag langs de weg naar Ieper tussen Sint-Jan en de Bellewaardebeek. De aanleg van de begraafplaats begon in maart 1915. Ze bleef in gebruik tot april 1918 door eenheden die hier gelegerd waren. De toenmalige begraafplaats omvatte de huidige Plots I en II. Na de oorlog werden deze plots nog aangevuld en kwam er nog een ruime uitbreiding met Plots III en IV door de concentratie van verspreide graven uit de slagvelden rond Ieper en door de ontruiming van enkele kleinere begraafplaatsen.

Er worden nu 1163 Commonwealthdoden uit de eerste wereldoorlog herdacht en 8 uit de tweede wereldoorlog. Meer dan 300 zijn niet-geïdentificeerd. 'Special memorials' werden opgericht voor 15 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada "Known/Believed to be buried in this cemetery". Andere 'special memorials' dragen de namen van 12 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 11 uit Canada en 5 uit Australië die op andere begraafplaatsen begraven werden maar van wie de graven tijdens de ontruiming niet meer konden gelokaliseerd worden. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 4879 m² en is door een baksteenmuur omgeven.

De volgende begraafplaatsen werden ontruimd en naar hier overgebracht: 
 • BASSEVILLE FARM GERMAN CEMETERY (Zandvoorde): op deze Duitse begraafplaats langs de weg van Zandvoorde naar Zillebeke lagen 5 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in november 1914.
 • BAVARIA HOUSE CEMETERY (Ieper): deze begraafplaats lag bij een Advanced Dressing Station in de omgeving van Verlorenhoek vlakbij de weg van Potijze naar Zonnebeke. Hier werden van september tot november 1917 17 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 4 uit Canada, 4 uit Australië, 3 uit Nieuw-Zeeland en 1 uit de West Indies.
 • BEDFORD HOUSE CEMETERY, ENCLOSURE No. 1 (Zillebeke) In Enclosure N°. 1: op de oudste van de vijf Bedford House Enclosures lagen de graven van 10 Franse militairen die stierven in 1914-1915 en 14 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in 1915 of 1917.
 • COTTAGE GARDEN CEMETERY (Sint-Jan): deze begraafplaats lag niet ver van de Brugseweg. Er lagen 44 graven van militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada.
 • GREEN HUNTER CEMETERY (Vlamertinge): deze begraafplaats lag vlakbij de herberg 'In den groenen jager' ten westen van de weg van Vlamertinge en Voormezele. In 1915 en 1918 werden er 20 militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven. 
 • HENGEBAERT FARM CEMETERY (Dikkebus): deze begraafplaats op 1,6 km ten noorden van Dikkebusdorp bevatte de graven van 16 militairen uit Australië en 10 (allen van de R.F.A.) uit het Verenigd Koninkrijk, gestorven in 1915-1917.
 • NORTH BANK CEMETERY of LANKHOF CEMETERY (Voormezele): deze begraafplaats lag tussen Lankhof Farm en het kanaal. Ze werd volledig vernield en bevatte de graven van 11 Canadese militairen die er begraven werden in april-mei 1916.
 • WILDE WOOD CEMETERY (Zonnebeke): deze begraafplaats lag iets ten noorden van de spoorweg Ieper-Roeselare en bevatte de graven van 17 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die begraven werden in juli-september 1917.
Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
 • Verenigd Koninkrijk: 1001 (+ 8 WW II)
 • Canada: 85
 • Australië: 45
 • Nieuw-Zeeland: 25
 • Zuid-Afrika: 5
 • Undivided India: 1
 • Andere Commonwealth: 1
 • Totaal Commonwealth: 1163 (+ 8 WW II)
 • Andere nationaliteiten: (1 WW II)
Gerelateerde personen
Gerelateerde links