Minty Farm Cemetery
  • Minty Farm Cemetery.
  • Ook deze begraafplaats heeft een speciale vorm.
  • Een zicht op Minty Farm Cemetery.
  • Op deze begraafplaats liggen ongveer 200 soldaten.
  • In deze hoek van de begraafplaats liggen ook een aantal soldaten begraven.
  • RAMC gesneuveld op 1 december 1917
Praktische info
Situering
Hemelrijkstraat, links richting Sint-Juliaan, ter hoogte van een hoogspanningskabine
Sint-Jan, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5626 - Minty Farm Cemetery
DMSX N 50°53'26.5'' - E002°54'31.8''
DMX N 50°53.442' - E002°54.529'
D N 50.890694° - E002.908820°
UTM 31U E 493586 N 5637673
GOOGLE EARTH 50 53.442 N, 002 54.529 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
De boerderij werd door de Duitsers tot een bunker omgebouwd. Op 31 juli 1917 werd deze door de 1/6 th Gordon Highlanders ingenomen en als het hoofdkwartier van Britse compagnieën ingericht. De naam komt wellicht van een eenheid uit Wiltshire. De aanleg van de begraafplaats startte in oktober 1917. Ze bleef in gebruik tot april 1918 door eenheden die in deze omgeving vochten.

Er worden nu 192 Commonwealthdoden en 1 Duitser herdacht. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 1186 m² en is door een baksteenmuur omsloten.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 192
  • Andere nationaliteiten: 1
Gerelateerde links