Alcohol - drugs / leeftijd
Vraag:

Geachte,
Eerste vraag: in hoeverre waren soldaten onder invloed van alcohol en of drugs als ze 'over the top' gingen.
Een tweede vraag: bestond er niet zoiets als een rijksregister waar de leeftijd van te jonge soldaten te controleren was?
Dank bij voorbaat.

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  25.01.2011

 

Ondanks talrijke verhalen en mythes die hierover de ronde doen waren soldaten zelden of nooit onder invloed als ze "over the top" gingen. Soms (bvb bij hevige koude) kregen Britse soldaten een rantsoen rum, of zelfs een dubbel rantsoen rum, toegediend, maar dat is bezwaarlijk voldoende om dronken te worden. Trouwens, met dronken soldaten op het slagveld kan zelfs de beste officier niets aanvangen. Daarnaast zal, net zoals in de bredere maatschappij, ook elk leger wel verslaafden aan alcohol of morfine geteld hebben. Maar net zoals nu zal dat steeds om een miniem percentage zijn gegaan. 

Wat de vraag van rijksregister betreft: nee, dat bestond niet. Het rijksregister in ons land bestaat maar sinds 1968 en werd pas mogelijk dankzij de voortschrijdende automatisering en later informatisering. Tot dan waren er alleen de bevolkinsgregisters van de gemeente. Het spreekt vanzelf dat de militaire administratie elke gemeente kon aanschrijven om te controleren wat de precieze leeftijd van de recruut was.