18° bataljon Genie
Vraag:

Mijn grootvader werd na desertie ingezet bij de 1° eerherstelcompagnie van het 18° bataljon Genie. Wat waren de taken van deze compagnie en waar werd deze compagnie ingezet vanaf eind april 1918?

Kan ik hierover lectuur raadplegen?

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  07.12.2011

 

Het 18de bataljon Genie hing toen rechtstreeks af van de 6de Legerdivisie, was dus niet ondergebracht bij een van de infanteriedivisies.

Een eerherstelcompagnie was samengesteld uit mensen die gestraft waren en door hard labeur eerherstel konden krijgen. Zo'n eerherstelcompagnie had tal van taken.Misschien vindt u meer informatie in het recente boek van Jos Monballyu: De jacht op de flaminganten : de strafrechtelijke repressie van de Vlaamsgezinde militairen aan het IJzerfront. (Brugge, De Klaproos, 2010) maar ik heb het boek nu niet bij de hand.

Om te weten waar de compagnie precies ingezet is, zou u moeten het archief van de 6de legerdivisie raadplegen in het documentatiecentrum van het Legermuseum, met name de dagorders en "fardes journalières". Dat is een groot archief, maar er is een beknopte inventaris die u makkelijk wegwijs maakt.