Vuurkaart van Uytterhaegen René , Arthur
Vraag:

Ik weet dat mijn grootvader UYTTERHAEGEN René, (Arthur = roepnaam), woonde te Balegem (O.Vl), tijdens WO I gedurende meer dan drie jaar aan of bij de IJzer heeft vertoefd als Belgisch Militair. Hij heeft daarvoor de onderscheiding van vuurkruiser gekregen. Hij was in het bezit van de "vuurkaart". Nergens kan ik daarvan een spoor terugvinden.
Kan iemand mij eventueel een afbeelding van zijn vuurkaart per e-mail doorsturen aub. Hartelijk dank bij voorbaat.

Antwoord:
wo1.be  -  05.04.2013

 

Een afbeelding van de voorzijde van een vuurkaart vindt u in bijlage.
Een afbeelding vinden met de vermelding van de naam van uw grootvader op de vuurkaart zal wel niet mogelijk zijn als uw familie die kaart niet meer heeft.

Wat uitleg over de vuurkaart:
De "Vuurkaart" wordt in principe verleend aan de militairen van het Belgisch leger die tijdens den oorlog, tussen 4 Augustus 1914 en 11 November 1918, op al dan niet onafgebroken wijze, wezenlijk ten minste twaalf maanden effectieven dienst bij de in aangeduide eenheden hebben volbracht. Voorziene periode van twaalf maand wordt tot negen maand beperkt voor:
- de militairen die, van 4 Augustus tot 31 oktober 1914 of van 28 September 1918 tot 11 November 1918, behoord hebben tot één der vermelde eenheden en die deel genomen hebben aan al de krijgsverrichtingen hunner eenheden
- De militairen van voormelde eenheden, die eervol in de handen van de vijand zijn gevallen tijdens een krijgsverrichting van een regelmatig samengestelde eenheid of eenheidsfractie en die, na uit een gevangenschap te zijn ontvlucht, zich terug bij het leger hebben vervoegd.

 

Bijlage:
Bestanden: