Brug over de Schelde
Vraag:

In 1914 legde de genie te Rupelmonde een brug over de Schelde. In oktober, na de val van Antwerpen, diende ze voor de aftocht van de Belgische troepen.
Wanneer werd de brug geplaatst? In welk materiaal was dat? Bestaan daar plannen van, eventueel tekeningen van een soortgelijke constructie?
Deze informatie moet dienen voor een publicatie n.a.v. 100 WOI

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  17.04.2013

 

Ik denk dat daar op de eerste plaats lokaal informatie over te vinden is. 

De brug wordt geduid in Banks 'Military Atlas of the First World War', p. 62-63. 

Verder dien je eerst te identificeren welke "genie" er bedoeld wordt:
- genieregiment : voor de verterkte stelling Antwerpen en voor het leger
- geniebataljon: zoals er een was in elke legerdivisie 

Vervolgens kunt u in het legermuseum de dagrapporten en andere archieven van die eenheid gaan opzoeken. Met wat geluk zijn die er nog en zijn er plannen.