Opzoeking Belgische militairen
Vraag:

Ik ben op zoek naar meer informatie i.v.m. mijn grootvader die vuurkruiser was en op verscheidene plaatsen als soldaat gediend heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Zijn er eventueel sites waar ik meer kan vinden, ik heb in het 'Guldenboek der vuurkaart' wel informatie gevonden maar zou graag meer specifieke informatie vinden.
 

Antwoord:
wo1.be  -  26.08.2009

 

Het beste startpunt is om het persoonlijk dossier van uw grootvader op te vragen in het documentatiecentrum van het Legermuseum, Jubelpark in Brussel. Dat is open van dinsdag-vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16u30. Ze bewaren er de dossiers voor de soldaten en onderofficieren geboren voor 01/01/1889. Voor de officieren is dit 01/01/1895.
 

Indien uw grootvader echt piepjong was toen WO 1 uitbrak, dan moet U zich wenden tot de ondersectie Notariaat van het leger: Kwartier Koningin Elisabth Blok 6c, Eversestraat 1, 1140 Brussel (02 701 44 17). 

In dat dossier staan de bevorderingen, verwondingen, ziektes, mutaties en welke medailles hij wanneer gekregen heeft.

De openingsuren van de dienst is van maandag tot vrijdag van 08.00hr tot 15.00hr.  In deze dienst worden geen copies gemaakt van het dossier.
 

Doordat u uw grootvader teruggevonden hebt in het Guldenboek van de vuurkaarten, weet u ook zijn eenheid. In het Guldenboek staat een hele beknopte historiek van elke divisie. U kunt echter nagaan welke historieken er over zijn eenheid (regiment) verschenen zijn: er bestaat een bibliografie van België in de Eerste Wereldoorlog waarin je dat via de index kunt terugvinden.

Allicht kan je daarvoor ook best terecht in het Legermuseum. In het documentatiecentrum van het In Flanders Fields Museum hebben ze die bibliografieën ook, evenals verschillende regimentsgeschiedenissen, dus daarvoor kan u ook daar terecht.


Meer info: http://www.old.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers