Eerste gasaanval - Wie gebruikte voor het eerst gas?
Vraag:

Zijn het de Fransen i.p.v. de Duitsers die voor het eerst gas hebben gebruikt?

Antwoord:
wo1.be  -  16.10.2009

 

Ik zou het eerder als een kleinschalig experiment van de Fransen beschouwen. Het ging hier om een soort traangas met de bedoeling om te hinderen, niet om te doden. De hoeveelheden waren ook veel kleiner: bijvulling in geweerpatronen.
In vroegere tijden gebruikte men ook rook om de tegenstander letterlijk 'uit te roken'. Dit gaat ook al in dezelfde richting. 

Vooraleer op het woord "hinderen" een opmerking komt: Fritz Haber (uitvinder van de eerste grootschalige gasaanval) vergoelijkte zijn voorstel ook met de stelling dat het doel was om de tegenstrever uit de loopgraven te jagen, niet om die te doden