Zoektocht naar Soldaat Maurice Vermeulen
Vraag:

Maurice Vermeulen was als soldaat betrokken bij WO1. Betrokkene was woonachtig en vermoedelijk geboren in Kanegem (1894) en was oa slachtoffer van het gas. Hij overleefde de oorlog en vertrok nadien naar Amerika.
Is hij ergens geregistreerd als Belgisch strijder en zo ja, kunnen wij over hem informatie bekomen.
Hij is in de jaren '60 teruggekeerd naar België en is begraven op de militaire begraafplaats van Aarschot.

Antwoord:
wo1.be  -  11.11.2013

 

Wij beschikken over geen persoonlijke informatie over militairen.
Wij kunnen u wel verwijzen: u kunt het persoonlijk dossier inkijken in de militaire archieven. 

Alle archiefdocumenten met betrekking op militairen van het Belgische leger worden bewaard door instanties van het ministerie van defensie:
•Het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis bewaart de persoonlijke dossiers van officieren en van de "oudere" militairen: dossiers voor de soldaten en onderofficieren geboren voor 01/01/1889. Voor de officieren is dit 01/01/1895.
- Jubelpark, 1000 Brussel
- telefoon: 02 737 79 33
- www.klm-mra.be
- mail: info@klm-mra.be
- open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12u. en van 13 tot 16u30.
•De sectie archieven in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere bewaart de jongere dossiers.
- HRG-A/N-Archieven, Kwartier Koningin Elisabeth Blok 6C, Eversestraat 1, 1140 Brussel
- telefoon: 02 701 33 50
- Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 08.00hr tot 15.00hr.
- Op deze dienst worden geen copies gemaakt van het dossier.

 

Vooraleer u naar Brussel te begeven, neemt u best eerst contact op
•om na te gaan waar de dossiers precies bewaard worden;
•om een afspraak te maken.

Om een dossier te kunnen raadplegen dient u de naam, voornaam, geboortedatum en als het kan de geboorteplaats en graad van de betrokkene mee te delen.
Wie dossiers van het Kwartier Koningin Elisabeth te Evere liever raadpleegt in het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel, kan deze aanvragen en laten overbrengen naar het Legermuseum. Een week later zijn de dossiers daar dan beschikbaar.
Het is ook mogelijk om tegen betaling een copie te laten maken en per post te laten bezorgen.

In de persoonlijke dossiers staan de opleidingen, eenheden, bevorderingen, verwondingen, ziektes, mutaties en welke medailles hij wanneer gekregen heeft.
Op basis van de gegevens in het persoonlijk dossier kan nagegaan worden waar men verder kan zoeken (eenheid, krijgsgevangenkamp, bepaalde operaties, legerdivisiearchief, enz.). Dit onderzoek kan in het Legermuseum.